Szőkefalva tegnap és ma…

Szőkefalva tegnap és ma…
” Ilyen hatalmas kegyelmi erőt még nem bocsátottam rendelkezésetekre, mint most: Szívem szeretetének lobogó Lángját. Amióta az Ige Testté lett, ily nagy megmozdulás még nem történt részemről, mely így tört volna felétek, mint Szívem szeretetének Lángja ” – 1962…

„ Azt akarom, (mondta a Szűzanya Erzsébet asszonynak 1962. okt. 19), ahogy nevemet ismerik a világon, úgy ismerjék meg Szívem Szeretetlángját, mely csodákat tesz a szívek mélyén! “

Nem véletlen, hogy éppen most látott napvilágot először a kicsi Rózsika, melynek első pillanattól égett szívében a Szűzanya szeretetének Lángja. Egy dicsőszentmártoni egyszerű, de mélyen vallásos családban, első szülöttként érkezett egy gyönyörű, mosolygós arcú leánygyerek.

Rozsika (8)Ő volt a család gyöngyszeme. Édesanyja, Kati néni, nagy gyöngédséggel és büszkeséggel nevelte, hiszen hosszú ideig ő volt a család egyetlen unokája. Piroska mamának is a szeme-fénye volt. Ezért is maradt sokszor olyan szívesen a nagyszülőknél a kislány.

Minden gyöngédséget és szeretetet a kis Rózsikára irányítottak, mintha érezték volna, hogy ez a gyöngédség és szeretet lesz később a kislány személyiségének fontos meghatározója.

Édesanyja szívének végtelen jósága erősítette meg a későbbiekben a gondolat és érzelmi világában. Vidám természetének és közvetlenségének köszönhetően, szívesen játszott válogatás nélkül szegény, gazdag, román vagy magyar kis barátaival.

Sütött-főzött az udvaron a homokban, de kedvenc játéka mégis csak a babázás volt. Öltöztette, fésülgette, dédelgette épp úgy, mint ahogyan őt dédelgette   Piri mama.

Már kislány kora óta, nagyon rajongott az esti-mesékért. Ezek az “esti-mesék”, nem voltak más, mint az esténként összegyűlt “öregek” beszámoló vitái, tapasztalatai nap-zártakor. Csendben, meghúzódva a kis széken hallgatta, fontolgatta az öregek társalgását. Szerette mikor a Szentháromságról szólt a vita, és nagyon szerette mikor a szomszéd Domnika nénivel együtt imádkozhatott.

Rózsika már elemi iskolás volt, amikor a “gólya” elhozta a kis Editkét. Nagy érdeklődést mutatott a kislány iránt, de ugyanakkor szívesebben játszadozott az ő korabeli gyerekekkel. Edit ilyenkor haragos volt és ki is mutatta haragját és féltékenységét, amint közben-közben beleharapott a nővére karjába. Páratlan türelmének köszönhető, hogy soha nem panaszkodott és nem bántotta meg a kishúgát. Már ekkor nevelte benne titokban a Szűzanya a szelídséget, az alázatot és a szeretetet, melyek majd a későbbiekben hozzásegítették keresztje hordozásában.

13 éves lehetett mikor nehéz testi és lelki megpróbáltatásnak tette ki a Jó Isten. Már itt elkezdődött számára a Kálvária, melyet  alázattal és szeretettel járt végig. Cukorbeteg lett. Ez azt jelentette, hogy megszűnt a gondtalan életforma a kislány számára. Étrend váltás, inzulin injekciók, pontos-édességmentes étrend, ami nagyon nehéz lehetett a csokit imádó kislány számára. Tudatosult benne, hogy többé nem lehet olyan szabad, mint a madár, vagy a többi vele egykorú lány. Ennek ellenére nem romlott a víg kedélye, szívesen eljárt táncolni, ugyanolyan barátságos, kedves, nevető kislány később meg felnőtt maradt.

Szívesen hordozta keresztjét. Fény volt a többiek számára, bátor, félelem nélküli egyénisége mintha a Szűzanya gondolatait tükrözték volna: ” Ne félj, én mindig veled leszek “.

Fiatal lányként sok barátnője volt, egyesek igazak mások meg nem. Ez egy természetes dolog. Csak abban a pillanatban nem értjük, hogy miért rosszindulatú velünk a barátnőnk, miért féltékeny, miért irigy. Ha barátunk van akkor nem értjük, hogy miért hazudik, miért csal meg. Ha most visszagondolunk a megtett útra, akkor természetesnek vesszük a barátokkal való zsörtölődést.

De abban a pillanatban, hogy volt? Saját magunkat tartottuk jobbnak vagy rosszabbnak, mint a többiek, a magunkkal való elvárásaink túl magasak voltak vagy túl alacsonyak, és ebből fakadtak a csalódások, tévedések. Önmagunknak megbocsátani viszont a legnehezebb. Könnyebb a másokkal szembeni megbocsátás. Próbáljunk átlátni a hálón. Haragszol rá, mert nem úgy viselkedett, ahogyan elvártad tőle. Másképpen él, mint ahogyan elvárod tőle. A lelked tele van gátlásokkal, valahogy le kellene rendezni. Itt van, amikor meg kell bocsátani. Nem egyszerű. Ezt meg kell tanulni.

HázasságiVajon Rózsika mind ezeket honnan tudta már fiatal lány korában, amikor megbocsátott vőlegényének és férjhez ment hozzá? Honnan tudta, hogy a megbocsátás a legnagysze- rűbb cselekedet a földön?

Nincs a Szentírásnak még egy olyan gyönyörű története a megbocsátásról, mint Lukács 15. fejezetében a tékozló fiú története.

Talán Rózsika olvasta ezt fiatal lány korában? Minden bizonnyal nem. Egyetlen magyarázat van, hogy benne élt a világ legnagyobb kincse, a szeretet.

Jézus példabeszéde arról tanúskodik, hogy az Atya nagy szeretettel és nagylelkűséggel várja haza a tékozló fiát is. A szeretet mindent megbocsát. Rózsika ezzel a nagy erénnyel született. Haláláig képes volt mindenkinek mindent megbocsátani. Az Úr ismerte őt már mielőtt megszületett volna.

EZ   VOLT AZ ISTEN TERVE RÓZSIKÁVAL !

Isten helyezte a szívébe azt a sok jó tulajdonságot, amit nap, mint nap meglehetett tapasztalni nála.

 • Nem véletlen születtél… életed minden napja megíratott a Könyvemben (Zsolt.139:16)
 • Én határoztam a születésed pontos helyét és azt is , hogy hol fogsz élni. (Ap.Csel.17:26)
 • Csodálatosan teremtettelek meg. Én formáltalak anyád méhében (Zsolt.139:13-14)
 • Én hoztalak a világra születésed napján. (Zsolt.71:6)
 • Hatalmas és csodálatos dolgokat akarok mutatni neked (Jer.33:3).

Nagyon szeretett volna gyereket, de a Jó Isten nem engedte meg háromszori próbálkozás után sem. Ekkor határozták el, hogy örökbe fogadnak a marosvásárhelyi bölcsődéből egy gyereket. Ferikére esett a szerencse. 1988 június 2-án vitték haza a kis Ferikét. Ez jelentette Rózsika életének a legboldogabb pillanatát.

Rozsika (9)Házasélete egyre elviselhetetlenebbé vált, így kisfiával visszaköltözött Szőkefalvára a szüleihez. Itt ért véget életútjának az első szakasza. Cukorbetegsége napról-napra megnehezítette életét és környezete vele együtt szenvedett. Nagyon megromlott a látása. Többszöri szemműtét ellenére sem tudtak az orvosok segíteni rajta, és 1991 őszén, 29 éves korában hirtelen megvakult.

A kálvárián fölfelé, nehezedett a keresztje. Teljesen kiszolgáltatottá vált. Magába zárkózott, felajánlotta magát és vakságát a Teremtőnek. Mamája és húga kíséretében rendszeresen kezdett templomba járni, gyónni, áldozni.

Szívből kérte a Szűzanya segítségét, hogy még egyszer láthassa kisfiát. Imái sokszor éjszakába nyúltak. Ezt az ajándékot később meg is kapta, amikor egy rendkívüli beavatkozás folytán láthatta kisfiát és közeli családtagjait.

1995-öt januárjában történt. Rózsika, Piri -mamánál tartózkodott Dicsőszentmártonban amikor egy vörös fényt látott, amit semmiféle természetes fényhez nem tudott hasonlítani. Ez a fény naponta többször is megjelent egészen június 17-ig. Ezen az estén imádság közben egy hang szólította meg, amely kiderült beszélgetés közben, hogy Szűz Mária hangja. Később szobor formájában jelent meg, fején 12 csillaggal, feje fölött egy nagy csillagból olyan erős fény áradt, hogy a szobrot nem lehetett látni.

Ekkor szólalt meg a Szűzanya. 1995 -1998 között,  három éven keresztül csak magánjelenése volt, amikor felkészítette Rózsikát a látnoki hivatásának betöltésére. Első nyilvános jelenés 1998 november 4-én volt Rózsika születésnapján. Összesen 23 alkalommal jelent meg nyilvánosan a Boldogságos Szűz Szőkefalván, a világtalan Márián Rózsikának, évente átlagosan háromszor.

Ebben a videóban is látható és hallható amikor a Szűzanya kérte, már 1999 -ben , hogy a szőkefalvi  Római Katolikus Templom legyen egy IMAKÖZPONT. ( magyar nyelven, fordításban, a  szőkefalvi  plébános  közvetítésével   34’50″ -től)   Utolsó nyilvános jelenés 2005. június 17-én volt, amikor a Szűzanya megmondta a nevét: Itt a nevem a “Fény Királynője”.

Eltelt   7 év és 5   hónap. MI történt?

Mi volt, azt tudják egyesek, mások nem. Mi van? – tudom én is és még sokan… Mi lesz? – Azt csak a Jó Isten tudja. Itt sem tett mást, mint a más Mária-jelenés helyeken. Felszólított bűnbánatra, a szentolvasó imádkozására, böjtre, engesztelésre hívott, nem tett mást, mint az Újszövetség Krisztusa. Akkor is, ha egyes egyházi személyek elfogadják vagy nem, ha egyesek tartózkodnak, mások élő tanúságot tesznek a világ előtt, ami itt  Szőkefalván történt igazolható azzal is,  hogy a jelenések alatt rengeteg szentgyónás történt, olyanok is elvégezték a szentgyónásukat, akik évek hosszú során át halogatták. Rendszeresen imádkoztak és imádkoznak olyan személyek is, akik valamikor csak kisgyermekkorukban a nagyszülőkkel voltak utoljára templomban.

Sokan rendszeres böjtöt vállaltak, olyan emberek, akik soha nem tudtak lemondani a húsevésről. A látnoknő háza udvarán levő kerekes kút vizét a Szűzanya megáldotta és azóta a víz olyan lett, mint a lourdes-i víz, valamint a dél-koreai Nadzsúban, Mária és Jézus forrása, amely bármilyen szárazság idején is bőségesen adja az áldott és gyógyító vizet.

A videóban  Rózsika édesapja, János bácsi látható.

Azóta is sokan csak ezt a vizet használják, akár főzésre is, és visszajelzések vannak arról, hogy gyomorbetegség, bőrbetegség, vagy másfajta rendellenességek gyógyulásához eredményesen hozzájárult. Nagyon megható, ha valaki felhív telefonon és örömkönnyek közt elmondja, hogy sokat segített az áldott víz és a szőkefalvi fény, amit a Szűzanya egykor idehozott. Ezt a fény még csak kevesen láthatják, de nemsokára eljön a nap, amikor mindenki láthatja, aki látni akarja…

Emlékezzünk csak, hogy a francia Gave folyó közelében levő sziklahasadékban 1858 február 11-én fényben találkozott Szűz Mária a kis Bernadettel, úgy, mint 143 évvel később Szőkefalván, Márián Rózsikával. Ami Szőkefalván történt az nem más, mint az, hogy egy világtalan asszonynak megjelenik 10-15 percen át egy kb. 70 cm-es fényben levő Mária szobor, ami később eltűnik, marad a természetfeletti fény és ezután hallatszik a hang, a Szűzanya hangja, akit nem lát test szerint. Minden alkalommal csak fényt lát, esetleg többször is naponta átvillan a szobáján.

szuzanyaHa valamiben döntenie kell a Szűzanya a fény megvillanásával jelzi, ha jól döntött a látnok. Fény útján érkezik Tőle az emberiséghez intézett minden üzenete: felkérés a megtérésre, a böjtre, az imára ,az engesztelésre. Rózsika ennek a fény-élménynek alapján magyarázta el Vida Zoltán egyházi festőművésznek, mindazt, ami emberileg kifejezhető.

Így festette meg a művész a Szőkefalvi Madonnát, amit miután elkészült, a Szűzanya egy természetfeletti fényvillanással jelezte Rózsikának, több személy jelenlétében, a festmény hitelességét.

2011-ben meglátogattam a művészt, a budapesti  Jerikó Emmausz  Otthonban, ahol nagy lelkesedéssel mesélte el a festmény és a szőkefalvi templomban található  Mária – szobor történetét. (a képen látható a művész)

Vida Zoltán“A kiválasztott Márián Rózsika hitelességét, elsősorban az ő egyszerűsége, szerénysége, alázatossága igazolja, az a csodálatos lelki fejlődés, amin 6 éven keresztül tapasztaltam:

a Szentírás szavainak mélyebb megértése és megélése, az az állandó béke, a kiegyensúlyozottság és boldogság, amit számos látogatója megcsodál benne.

Rózsika betegágybanSohasem arról beszél, hogy milyen nehéz neki a vaksága és milyen sokat szenved, hanem jól töltöttem-e be azt, amit a  óSzűzanya reám bízott. ( György István plébános, a látnoknő lelki vezetője. 2002.február 11)

A megaláztatás és a súlyos testi szenvedések elkísérik élete végéig a látnokot. Utolsó éveit ágyban tölti hol  kórházban, hol pedig a szőkefalvi otthonában, családja körében, aki együtt szenvedett vele. A napi áldozás volt életének energia forrása. Gyötrelmes szenvedéseinek ellenére sem imádkozott gyógyulásért, inkább erőt és kitartást kért a Szűzanyától a szenvedéshez.

2011  június 27 -én lelkét visszaadta Teremtőjének.

Mit üzent Szőkefalván a Szűzanya az embereknek?

1999. június 17:
“Ne féljetek
drága gyermekeim, nehéz idők jönnek, legyetek felkészülve imával, böjttel, (kenyéren és vízen) szerdán és pénteken. Gyónjatok, áldozzatok minél gyakrabban. Legyetek felkészülve: legyen szenteltvizetek, szentelt gyertyátok és tömjénetek.   Legyetek felkészülve, mert az idő közel van, kopog az ajtónál. Abban az időben senki ne menjen ki, maradjon a házban és imádkozzon.”

2000. március 8:
Drága gyermekeim! Ne féljetek a nehéz időktől, amelyek jönni fognak, mert én veletek vagyok minden nap, és aki elfogad engem anyjának, azt segíteni fogom. Legyetek felkészülve, kezdődnek a figyelmeztetések, de ne féljetek, mert én fogom a kezeteket, nem hagyom, hogy a szakadékba essetek”

2000. október 21:
“Drága gyermekeim!  Kérem, hogy végezzetek kilencedet és imádkozzatok az Én  szándékomért. Kérem, hogy böjtöljetek gyermekeim, gyónjatok és áldozzatok. Legyetek készen, mert közeledik a nagy figyelmeztetés. Ne féljetek, mert én veletek vagyok. Drága gyermekeim, hallgassátok meg ezt az üzenetet, és éljétek is meg, mert rövid az idő. Ne legyetek szomorúak, mert közeledik az én Szeplőtelen Szívem győzelme.”

2002. március 15:
Kedves fiatal gyermekeim, szeretném,   hogy május 17-én  Szőkefalvára jöjjetek   szentségimádásra. Ti vagytok a jövő alapjai. Jöjjetek, hív az én Szent Fiam.

2003. február 22:
” Drága gyermekeim! Kérlek titeket, könyörgök hozzátok, hogy imádkozzatok a békéért. Nagy veszélyben van a béke. Segítsetek engem és Szent Fiamat, a böjtötökkel, imáitokkal és áldozatvállalásaitokkal. Nagy figyelmeztetések várnak rátok. Ne féljetek, én veletek vagyok, és mindnyájatokat betakarlak védő palástommal. Csak tartsátok meg üzeneteimet… El jött az az idő, mikor éjjel-nappal kell imádkozni. Jöjjetek drága gyermekeim e helyre, ahol sok kegyelmet kaptok.”

A papoknak szóló Mária üzenetek  Szőkefalván:

“Drága pap fiaim!”

 • Vigyázzatok, hogy a gondolatotok ne terelődjön a rosszra, a szemetek ne vigyen a kísértésbe, és a szívetek ne essen bűnbe. Én, a ti édesanyátok, szeretlek mindnyájatokat.” (2003. jún.17)
 • Legyetek alázatosak és szentek, ezt kéri az én Szent Fiam és az égiek tőletek. Szeretlek mindnyájatokat” (2004.szeptember 4)
 • Ne legyetek olyan csónakok, amelyek úsznak a vízen, de ha jön egy hullám, elviszi. Legyetek kemény sziklák. Én a ti Édesanyátok, szeretlek mindnyájatokat” (2004.december 11)
 • Ne essetek kétségbe, mert közeledik a megpróbáltatás órája. Őrködök felettetek és szeretlek mindnyájatokat.” (2005. március 10)

Szőkefalván 1999 és 2000 között, a következő 5 titkot adta át a Szűzanya:

 1. Gyakoribb és nagyobb természeti csapások, mint eddig, éhség, valamint gyógyíthatatlan betegségek.
 2. Tűzvészek, árvizek, szárazság és nagy földrengések.
 3. Sok 7 éven aluli gyermek elhalálozása.
 4. a) Az emberi szívekben lassacskán kihűl a szeretet.   b) Romániát egy nagy esemény fogja megrázkódtatni és sok ártatlan vér fog folyni.
 5. Eljön az idő, amikor az Egyház mérlegre kerül. Eljön az idő mikor a papok tévelyegni fognak. Megölelik, azt az utat melyik vesztükbe vezet. Amikor úgy látszik, hogy minden összeomlik, akkor fog  győzni az Egyház, mert jönni  fog  egy   PÉTER   nevű pápa,  aki a győzelem útjára vezeti az Egyházat. ( Ez a titok 2008, április 04-én lett nyilvános).

Sajnos hallottam már én is olyan kijelentést, hogy “mit foglalkozol próféciákkal vagy jelenésekkel, ez hülyeség. Olvasd az Evangéliumot, ha ennyire érdekelnek a dolgok, ott mindent megtalálsz, minden benne van. Ez Igaz, hogy az Evangéliumban minden benne van” (szeretnék valakit idézni, aki azt mondta, hogy) “ csak az a baj, hogy bennünk nincs az Evangélium“. Éppen ezért van szükség  prófétákra,  látnokokra, hogy ezt tudtunkra adják.

A Szűzanya üzenetein keresztül alakít át minket. Az üzenetek segítséget jelentenek, amit az Istenanya azért ad, hogy Szeplőtelen szívének tett felajánlásunk szerint diadalt arathasson életünkben. Ha már a mi életünkben diadalt aratott, akkor válhatunk majd mi is az Ő Szeplőtelen Szíve diadalának eszközévé a világban. E gondolatok vezetnek minket Jézus dicsőséges eljövetelének fő témájához.” (Gobbi atya, 1996. jún. 24)

Olyan világot élünk, hogy a Sátán egy új és dicsőbb vallási rendszert kínál, miközben pusztító munkát végez. Tömegeket tesz tönkre a kísértéseivel. A mértéktelenség elveszi az emberek józan eszét. Ezért van annyi érzéki bűn, versengés, vérontás. A Sátán imádja a háborút, mert ezzel tudja felkelteni a lélek legmélyebb indulatait, miután áldozatait bűnnel és vérrel sodorja az örök pusztulásba. A nemzeteket szembeállítja egymással, mert a háborúval el tudja terelni az emberek figyelmét arról a munkáról, amely felkészítené őket az ítélet napjára, az Istennel való találkozásra.

De az Úr megfogja tenni azt, amit mondott. Visszavonja áldásait a földtől és leveszi védő kezét azokról, akik ellene szegülnek, és azokról is, akik erre kényszerítenek másokat. A Sátán tartja kézben azokat, akiket Isten nem oltalmaz. A Sátán egyeseket sikerhez juttat, másokat bajba sodor és azt állítja, hogy az Isten okozta. A Sátán kiváló orvosnak tünteti fel magát, aki minden betegséget megtud gyógyítani, és az általa okozott betegségek és csapások által népes települések válnak romhalmazzá. 

Nagyon dolgozik most is. A mindenütt előforduló tengeri és szárazföldi balesetekben, melyeknek részvevői nagyon sok esetben zarándokok, akik imádkozni indultak szent helyekre (lásd Santiago de Compostella vasúti baleset, olaszországi zarándokbusz baleset, stb.stb), hatalmas tűzvészek, tornádók, félelmetes jégverések, viharok, árvizek, ciklonok, szökőárak, földrengések. Ezekben mind- mind a Sátán keze van.

Hát kedves testvéreim, ezért van oly nagy szükség a jelenésekre, a prófétákra és a látnokokra. Ők a Jó Isten és a Boldogságos Szűz szócsövei, amelyek segítségével próbálják kirángatni az emberiséget a Sátán karmai közül. Ezért  lesznek figyelmeztetések, hogy végre ébredjünk rá, hogy rossz irányba haladunk. Még nincs késő.  De akkor el kell kezdeni megtérni ebből a rossz irányból ITT és MOST,mert nem tudjátok sem a napot sem az órát

De lássuk mit mondott a Szűzanya a világ többi részén?

Már 1846-ban, La Sallette -ben, egy kis francia falucskában, a Szűzanya két nagyon súlyos, és a hit elvesztése szentpontjából veszélyes bűn, a káromkodás és a szentmise elmulasztása ellen emeli fel a szavát. A Szelt Szűz aggódása érthető. A Káromkodás és a szentmise elmulasztása súlyosan károsítja az Isten és az ember közötti kapcsolatot. Aki nem teljesíti Isten harmadik parancsát, aki nem imádkozik, megsérti Isten méltóságát a káromkodás által, az nagy szakadékot képez Isten és ember között.

A könnyező Szűz 1858-ban Melániának a Következő titkokat adta át :

“Azon a ponton áll az Isten, hogy hallatlan módon fenyítsen, jaj a föld lakóinak, Isten ki fogja meríteni haragját… A társadalom a legborzasztóbb ostorcsapások és a legnagyobb események előestéjén áll…”

Ezt követően, a Szent Szűz a sátán pusztító munkájáról beszél, és arról a mérhetetlen szenvedésről, ami a világra vár, mert enged a sátán elkötelezettjeinek.

Így folytatódik a titok: ” 1864-ben Lucifer nagyszámú ördöggel kiszabadul, azon lesznek minden áron, hogy LASSANKÉNT (lépésről-lépésre) KIÍRTSÁK A HITET...” Ez lesz a sötétség ideje..”(Jel 9,13-21 “Az ötödik harsonaszóra a gonosz lelkek egész serege jön elő a pokolból” “A hatodik harsonaszóra felszabadul az egész alvilág, és a gonosz szellemek pusztító háborúkra ingerlik az embereket”.

A Szűzanya beszél az Antikrisztus születéséről, az Egyház válságáról, az évszakok megváltozásáról, az égen feltűnő jelekről, rettenetes földrengésekről, a sátáni erők hamis csodáiról.

Kedves Testvéreim!   A Szentírásban le van írva minden!   EZ NEM MESE!   Mi az utolsó idők nemzedéke vagyunk! Ismerni és megismertetni kell a körülöttünk zajló eseményeket!

Állj fel és szólj bátran. Mindenek előtt arra kérlek, végezzetek imát, könyörgést, esedezést és hálaadást minden emberért, királyokért és az összes elöljárókért, hogy békés, nyugodt életet élhessünk, szentségben és tisztességben. Ez jó és kedves üdvözítő Istenünk szemében, aki azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön és eljusson az igazság ismeretére. Hisz amottan egy az Isten.”(1 Timótheusz 2:1-2)

Mt.24.23-24  Akkor, ha valaki azt mondja: Íme, itt a Krisztus vagy amott, ne higgyétek. Álpróféták és álkrisztusok fognak fellépni, és nagy jeleket és csodákat visznek végbe, hogy megtévesszék, ha lehet, még a választottakat is. (2Tessz 2.4 )… aki mindenek fölé emelkedik, amit Istennek és szentnek neveznek. Sőt, Isten templomában foglal helyet, és Istennek akar látszani.

János apostol első levele:

1Jn 2.18  
Gyermekeim, itt az utolsó idő, és amint hallottátok, hogy eljön az Antikrisztus, most sok Antikrisztus támadt. Ebből tudjuk, hogy itt az utolsó óra.

1Jn2.22
Ki a hazug, hacsak az nem, aki tagadja, hogy Jézus a Krisztus? Az az Antikrisztus, ki tagadja az Atyát meg a Fiút!

1Jn4.3    
S minden lélek, amely nem vallja meg, Jézust, nem az Istentől való, hanem az Antikrisztusé, akiről hallottátok, hogy eljön, és most már a világban is van.

János apostol második levele:

2Jn 1.7
Mert sok csaló fellépett a világban, aki nem vallja, hogy Jézus Krisztus testben jött el. Az ilyen csaló és Antikrisztus.

Dániel12:11 
Attól az időtől kezdve, amint megszűnik a mindennapi áldozat, és felállítják a vészt hozó undokságot, ezerkétszázkilencven nap lesz.
Boldog, aki bízni tud, és megéri az ezerháromszázötödik napot.

TALÁN  NÉZÜNK, DE NEM LÁTUNK , TALÁN HALLGATJUK,  DE NEM  HALLJUK ?  Talán nem találkozunk nap, mint nap Antikrisztusokkal?

Ne feledjük, egy nagyon szomorú jelenséget tartalmaz a szőkefalvi 5. titok is,  amit La Sallette után 140  évvel  később  közölt a  Szűzanya Márián Rózsika látnoknak, és 2008  ápr. 4-én hoztak nyilvánosságra.

“ELJÖN AZ IDŐ, AMIKOR AZ EGYHÁZ MÉRLEGRE KERÜL. ELJÖN AZ IDŐ MIKOR A PAPOK TÉVELYEGNI FOGNAK . MEGÖLELIK AZT AZ UTAT MELYIK VESZTÜKBE VEZET “(Szőkefalvi 5. Titok)

Vigasztaló szavakat is üzen a Szent Szűz “: Isten gondoskodni fog szolgáiról és a jóakaratú emberekről,  az Evangéliumot mindenütt hirdetni fogják, minden nép és nemzet eljut az igazság ismeretére”   1851-ben a La Sallette-i  “Titok” lezárt borítékban  IX Pius z pápa kezébe került . Csak 1858 – ban  került nyilvánosságra.

 • ÉRDEKES, hogy ugyanabban az évben kezdődtek el a lourdes-i jelenések is! 
 • Csodálatos egybeesés!
 • Értjük már az összefüggéseket? Értjük már a Szűzanya küldetését?

“Drága gyermekeim, köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra!” – milyen csodálatos szeretettel szólít meg minden alkalommal.“Ne féljetek, én veletek vagyok !”

Betekintés más zarándokhelyekre is:

Nézzük meg egy kicsit Lourdes-t:  1858 február 11-én,  143 évvel előtte,  ugyanazon a februári napon, mint Szőkefalván, amikor azt üzente NEKÜNK, neked, nekem, mindnyájunknak, hogy “… imádkozzatok és elmélkedjetek legalább egy negyed órát minden nap”…” Drága pap fiaim, ébredjetek ! A nyáj rossz úton halad!”, ugyanolyan természetfölötti fényben jelent meg a Boldogságos Szűz a kis 14 éves Bernadettnek. (vajon ez is véletlen?)

Összesen 18 alkalommal üzent a ” Szeplőtelen Fogantatás ” Lourdes- ban az emberiségnek. Háromszor szólított fel bűnbánatra, a bűnösök megtérésére, engesztelésre,  habár az “engesztelés” szó először Fatimában hangzott el a Szűzanya ajkáról. A lourdes-i forrásvíz mai is buzog és gyógyít. A víz összetételét már sokszor megvizsgálták, az eredmény minden alkalommal ugyanaz: NORMÁLIS IVÓVÍZ. Nagyon sokan meggyógyultak az ima és a lourdes-i víz hatására.

Óriási hasonlóság van Lourdes és Szőkefalva között. Talán azt is lehetne mondani, hogy Szőkefalva, Lourdes fojtatása? Adja Isten, hogy ez így beigazolódjon!! A Szent Szűz Lourdes-ban, úgy, mint Szőkefalván, bűnbánatra, imára, zarándoklatra hívja az embereket, hogy ily módon az üzenetek eljussanak a földön mindenkihez.

Jöjjetek drága gyermekeim e helyre, ahol sok kegyelmet kaptok” (Szőkefalva.2003.feb.22)

“Kedves fiatal gyermekeim, szeretném, hogy május 17-én   Szőkefalvára jöjjetek szentségimádásra.   Ti vagytok a jövő alapjai. Jöjjetek, hív az én Szent Fiam ” (Szőkefalva,2002.március 15).

>

IDE HÍV A SZŰZANYA!  AZ ERDÉLYI SZŐKEFALVÁRA!

Ez a hely zarándokhely marad” (Szőkefalva,2005.június 17) “…töltsétek meg a templomokat. Mindezt már mondtam nektek, de kevés lélek hallotta meg ezt az üzenetet, mert sok üres templomra találtam.”(Szőkefalva, 2005. június 17)

 • Vajon mi is történt Szőkefalván majdnem 8 évvel az utolsó jelenés után?   Mi is történik napjainkban?
 • Meg lehet győződni róla. Hányan zarándokolnak el havonta 17-én erre a kegyelmekkel tele helyre? 

Ugyancsak látni kellett volna azt a 2013 május 17-ét, amikor 6-7 fiatalon kívül csak a megszokott idős zarándokokat találtuk a templomban este 9-kor, hazaérkezésünk pillanatában az európai zarándokkörutunkról.

Megszerettük volna ismertetni még jobban a világgal a szőkefalvi misztériumot. Ezért vállaltuk azt a nyolcezer km-es zarándokutat egy emberként, egy lélekként. Óramutató pontossággal, szívünk teljes melegével, izgalomtól kipirosodott arccal érkeztünk a szőkefalvi ” Fiatalok engesztelése” napjára, hogy együtt hálát adhassunk a Fény Királynőjének, amiért 12 napon át oly nagy kegyelmekkel árasztott el mindannyiunkat, és védelmezett, hogy szerencsésen hazaérkezhessünk

És mit találtunk?   Foghíjas padsorokat, fáradt arcokat, nagyon kevés fiatalt. 

Volt bőven hely ahova leülhettünk…A  ” fiatalok   engesztelése”   napján….

“Jöjjetek, hív az én Szent Fiam!” -” KEDVES FIATAL GYERMEKEIM…. HÍV AZ ÉN SZENT FIAM!!! Ennyire süket fülekre talált Jézus Krisztus Édesanyja, a mi Égi Édesanyánk?

Akkor? -kérdezem én. Nem egyértelmű, hogy haragszik ránk a Teremtő Isten? Nem egyértelmű, hogy megérdemeljük a büntetést? Vajon mi, hogy reagálnánk, ha mi volnánk a Jó Isten helyében? Feltettük már ezt a kérdést, legalább önmagunknak?

Mi volt Fatimában?   Vasárnap, 1917. május 13.  Három kis pásztorgyermeknek mutatkozik meg a Szűzanya. Pár lépésre tőlük, egy tölgyfa fölött ” a napénál is erősebb FÉNY egy gyönyörű asszonyt ölelt körül” Kedves, szeretetteljes mozdulatokkal nyugtatta a gyerekeket.

” Ne féljetek, nem bántalak benneteket “ – hangzott el Fatimában a Szűzanya megnyugtató hangja. (“ Ne féljetek, mert én veletek vagyok “ – Szőkefalva).

fatima1Fényben érkezett a Szőkefalvi   Miasszonyunk is,  ugyan úgy, mint 78 évvel  előtte Fatimában ” a gyönyörű hölgy”.

Fatimában megmutatja a gyerekeknek a poklot, hogy megértsék és megértessék az emberekkel a megtérés szükségességét. Itt kérte a Szent Szűz, hogy a rózsafüzér minden tizedéhez fűzzük hozzá: Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket! Ments meg minket a pokol tűzétől és vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik leginkább rászorulnak irgalmadra! A Fatima jelenések leglényegesebb pontja a Szűzanya sürgetése, hogy amikor megbántjuk az Urat, nagyon buzgón engeszteljünk. Elsősorban a rózsafüzérrel való engesztelést ajánlotta égi Anyánk. Mind a hat jelenés alkalmával, arra buzdította a gyerekeket, hogy imádkozzák a rózsafüzért naponta.

Nem elég a szentolvasót egyszerűen csak elmondani, hanem a Szűzanya kívánsága szerint annak titkain és tartalmán elmélkedni. Engeszteljünk tehát rózsafüzérrel! Boldog XIII.Leó pápa 1883 Rózsafüzér vasárnapján elrendelte, hogy a lorettói litániába a Szűzanya többi megszólításai közé ezt a fohászt is illesszük be: “Rózsafüzér Királynője, Könyörögj érettünk! “ Nagyon fontos, hogy ne csak mechanikusan imádkozzunk, hanem elmélkedjük át az imádságot. Mit kért tőlünk a Fény Királynője Szőkefalván is 78 évvel Fatima után? ” Drága gyermekeim! Az én Szent Fiammal együtt azt kérjük tőletek, hogy imádkozzatok, és elmélkedjetek legalább egy negyed órát minden nap!” (Szőkefalva,2001. február 11)  “Kérem, hogy imádkozzatok minél többet.  Nagy szükség van főleg a rózsafüzér imára. Ezzel az imával fogom megkötözni a Sátánt.” (Szőkefalva, 2001. június 17)

Fatimában  a  Szűzanya KÉRTE Oroszország felajánlását Szeplőtelen Szívének és az első szombati engesztelő szentáldozást.

Mindez nem történt meg csak nagy késedelemmel, ennek ellenére is érvényben maradt miszerint, az  Ő Szeplőtelen Szíve győzedelmeskedni fog. A második Fatimai ígéret az öt első szombattal kapcsolatos. “Jézus, mondta a Szűzanya, meg akarja alapítani a földön Szeplőtelen Szívem tiszteletét. Aki gyakorolja ezt, annak megígérem az üdvösséget, és ezeket a lelkeket Isten úgy fogja szeretni, mint a virágokat, amelyeket én állítok oda, hogy trónját díszítsék” A Fatimai üzenet harmadik része, habár úgy tűnik, hogy a múlté, A Szűzanya huszadik századi felszólítása a megtérésre és a bűnbánatra, még ma is nagyon időszerű.

A mostani idők legnépszerűbb zarándokhelye Medjugorje.

Itt ma is megjelenik a Szűzanya, mint a Béke Királynője és ugyan úgy, mint a világ minden táján, (beleértve Szőkefalvát is ) hitre, békére, imára, böjtre, megtérésre, engesztelésre buzdít. Évtizedek óta könyörög nekünk, a mi érdekünkben és nem vagyunk hajlandóak elfogadni Istent és az Ő kegyelmét.

Egy pap kérdésére, hogy Jézushoz vagy Máriához kell-e imádkozni, a Gospa így válaszolt: ” Jézushoz imádkozzatok! Én az Ő anyja vagyok, és közbenjárok értetek. Minden ima Jézust illeti. Én megteszek, amit tehetek: veletek imádkozom, de nem tőlem függ minden, hanem a ti erőtöktől, azoknak erőfeszítésétől, akik imádkoznak. Ami pedig a kéréseiteket illeti, gyertek hozzám, én jobban ismerem Isten akaratát, mint ti.”   Medjugorjéban is közöl a Szűzanya titkokat (összesen tízet) a látnokokkal. Ők nem tárhatják fel ezeket senkinek a Szent Szűz engedély nélkül. A titkok az emberiségre, a medjugorjei plébániára, a helyi egyetemes egyházra leselkedő csapásokra vonatkoznak.

Tudjuk, hogy az egyik titok egy nagy jelre vonatkozik, amelyet a Szűzanya a jelenések helyén fog hagyni. Ez a jel látható és tartós lesz. Ezzel kapcsolatosan a Szűzanya ezt mondta: ” Igyekezzetek minél előbb megtérni! Ne várjatok a beígért jelre! A hitetlenek számára már túl késő lesz ahhoz, hogy megtérjenek.

 A titkok feltárásának módjáról csak azt tudjuk, amit a Szűzanya   Mirjánának mondott: “Három nappal a titok beteljesülése előtt föltárhatod annak tartalmát az általad   kiválasztott papon keresztül.”

A Szűzanya azt mondta, hogy még sok előjel lesz Medjugorjéban és a földkerekség   MÁS TÁJAIN is,   amelyek megelőzik a nagy jelet!

szokefalva

2013 június 14-e, a meleg nyári este az udvarra csalogatta a szőkefalvi embereket is. Néhányan arról számoltak be, hogy valamennyivel este  11 óra előtt egy jelt láttak az égen, a Római Katolikus templom közelében.

Mindenki másképpen látta és értelmezte ki-ki saját tudása vagy fantáziája, vagy lelki beállítottsága szerint. EGY IGAZ: az égbolton a szőkefalviak jelt láttak, valaki a Szűzanyát, valaki csak óriási fényt. A szomszéd kislány, vallomása szerint, a Szűzanyát látta a kis Jézussal a karján. Kérésünkre, hogy írják le, amit láttak NEM-el válaszoltak. A szemtanuk közül valaki a következőket mondta:” Nem írom le, nehogy engem is bolondnak nézzenek, mint Rózsikát” .

Hát igen , kedves testvéreim. Csodálkozunk, hogy a Szűzanya némely helyen vérkönnyeket hullat ?  Csodálkozunk, hogy Szőkefalván már 10 év után befejeződtek a jelenések,  holott Braziliától egészen Medjugorjeig mindegyik jelenés túllépte a 20, 25, 30 évet is. ? Van, aki nem akart nyilatkozni. De van, aki felvállalta és le is írta, amit látott.

Íme Neli, román, ortodox vallású fiatal lány vallomása, aki éppen akkor tartott haza felé munkából:

” Ma numesc Ioia Maria Cornelia, din Seuca, com. Ganesti. In data de 14 iunie 2013, pe la ora 23 veneam acasa si mi-am aruncat o privire spre cer si am vazut luna foarte luminoasa. Din luna a iesit un ingeras care isi deschidea bratele si le inchidea de mai multe ori, parca vroia sa stranga la piept pe cineva. Mi-am imaginat ca ingerasul a fost tatal meu, care a decedat cu sapte luni in urma. Acest moment a fost foarte semnificativ pentru mine.Am simtit o caldura adanca in inima mea.Am simtit ca vroia sa-mi transmita un mesaj important. Nu am inteles exact ce a vrut sa-mi transmita, dar in sufletul meu am simtit ca el acolo sus in ceruri ma iubeste si are grija de mine. Dupa circa 5 minute totul a disparut, cerul a revenit la normal, luna nu mai stralucea atat de puternic.”

Fordításban: Ioia Maria Cornelia a nevem, szőkefalvi (Gálfalva község) vagyok. 2013 június 14-én este 11 óra körül, hazafelé tartottam a munkából, amikor egy pillantást vetettem az égboltra és a holdat különlegesen fényesnek láttam. A holdból előlépett egy angyal, amely párszor kinyította meg összezárta karjait, mintha valakit mellére szeretett volna szorítani. Úgy képzelem, hogy az angyal az édesapám volt, aki hét hónappal előtte halt meg. Nem értettem pontosan, hogy mit akart üzenni, de a lelkemben úgy éreztem, hogy ő ott fent az égben szeret engem és vigyáz rám. Kb. öt perc elteltével az égbolt természetesnek látszott és a hold sem fénylett olyan nagyon”

A szomszédasszony, Lucretia, szintén román anyanyelvű ortodox vallású, aki egyáltalán nem támogatja a szőkefalvi jelenésekkel kapcsolatos dolgokat, ez alkalommal elgondolkozott azon, amit látott. A következőket mondta nekem:  ” Am vazut deasupra bisericii o lumina mare, parca era o carte deschisa ” (fordításban: ” A templom tetején egy nagy fényt láttam, mintha egy nyitott könyv lett volna”.

Lehet, hogy a Szűzanya a Szentírás olvasására akar buzdítani bennünket?  Nem csodálatos, hogy mind a két tanúságtétel román ortodox vallásúaktól származik? Lehet, hogy van valami összefüggés azzal, hogy 22 alkalommal a Szűzanya románul szólt a látnokhoz, és csak egy alkalommal, az utolsó jelenéskor 2005 június 17-én üzent magyarul?

* Miért nem merik felvállalni magukat a római katolikus hívek?   Miért üres a templom Szőkefalván?
* Miért csak 5-6  szőkefalvi lakos van minden hónap 17-én a templomban?
* Miért nincsenek lelkigyakorlatok állandó jelleggel, mint ahogy más Mária-jelenés helyeken?
* Miért  nem szabad  a  szőkefalvi  templomban beszélni nyíltan a Szűzanya üzeneteiről,
amelyek tartalmazzák az utolsó időkkel kapcsolatos dolgokat?
* Miért nem elemezzük ki minden egyes engesztelési napon, illetve minden hó 17-én a  Márián
Rózsikának  adott üzeneteket ?
* Mi ez a nagy csend ?
* Belefáradtunk?

“Nekünk-, amíg nappal van-, annak a cselekedeteit kell végeznünk, aki elküldött minket. Mert eljön az éjszaka, amikor senki sem munkálkodhat”(Jn. 9:4)

Hogyan tudta Jézus olyan jól szervezni az idejét? Mert tudta, hogy mi a küldetése. Mert tisztában volt a korlátaival. Mert mindig előre nézett!  Jézus legtöbb idejét arra fordította, hogy oktasson tizenkét embert. Azt mondta:...ezen a kősziklán építem fel egyházamat”...(Máté 16:18)

Mi hogyan építjük tovább egyházunkat, ha nem tanítjuk az ifjúságot ?  Ha elfelejtettük, hogy mit kért tőlünk Jézus Édesanyja?

  Miért nem lehet az ifjúsági tábort szervezni Szőkefalván, amikor rengeteg terület, szállás és minden lehetőség adott?

Miért LEHET ezt megvalósítani, sok-máshol, anélkül, hogy olyan körülmények lennének ADOTTAK, mint Szőkefalván?

Hiszen a Szűzanya a fiatalokat Szőkefalvára hívta! Nem máshova!

“A fiatalnak szüksége van tanulásra, szórakozásra, lelkigyakorlatokra, szabadságra, térre, fűre, levegőre, vízre, mindenre, amit a Teremtő a rendelkezésére bocsájtott! Csak akkor lehet eredményes munkát végezni velük, ha mind ezt megteremtjük számukra! ” A fiataloknak több energiájuk van, hogy megvédjék eszményeiket. Szükségük van a képzésükre. Mert a fiatalok jelentik a jövőt, az idősek feladata az, hogy átadják a bölcsességet a fiataloknak” (Ferenc pápa,  2013. julius 28)

“A vallások munkája azonban nem jótékonykodás. Minket, katolikusokat, irgalmassági cselekedeteink alapján ítélnek majd meg. Nincs értelme teológiáról beszélni, ha nem vagyunk képesek arra, hogy kilépjünk önmagunkból” (Ferenc pápa, 2013. julius  28)

Tehát itt vagyunk Szőkefalván, 2013 -ban, majdnem 18 évvel az első Mária – jelenés után.

Újból és újból előveszem a könyveimet, amelyek a szőkefalvi jelenéseket leírják kellő pontossággal. Végig olvasom lépésről-lépésre. Mindég ugyanazon a mennyei próféciákon akad meg a gondolatom, amiről már Rózsikával is egy pár alkalommal beszélgettünk, és halála után Édesanyja, Kati mama is el el mondott néhány apróságot azokból a kincsekből, amit a lányával való beszélgetésekből gyűjtött. Próbálom megkeresni a múlt és jelen  prófétáinak  írásait, összehasonlítani a Szentírással… és érdekes eredményekre jutok.

SEMMI ÚJ AZ ÉG ALATT!

Az utóbbi két évszázad során az elhatalmasodó bűnnel párhuzamosan egyre többet hallunk a Mária-jelenésekről.  A világon eddig 770 (?) Mária-jelenést tartanak nyílván. Az első évezredben mindössze 24 történt, a következő kilencszáz évben 375 és a huszadik században 370. A Mária jelenések jelek, mégpedig a mai idők jelei, ahogyan fogalmazott J.Ratzinger, amelyek az elhatalmasodó bűnre, és a bűn következményeire figyelmeztetnek. Ugyanakkor megmutatják a kiutat az elkárhozás elkerülésére. Az üzenetek nem korrigálják, és nem egészítik ki a Szentírást. Nem hirdetnek új hitet vagy új erkölcsöt. Nem hirdetnek Mária-tiszteletet, hanem szembesítenek a valósággal: lelkiállapotunkkal, veszélyekkel és az elhatalmasodott bűn következményeivel. A Szűzanya megmutatja, hogyan tudunk megszabadulni a bűn veszélyeitől a megtérés és a bűnbánat által.

Vannak még csodák?

Igenis vannak. Ha őszinte szemekkel járunk a világban, láthatjuk, hogy vannak csodák. Csak gyávák vagyunk azokat elismerni. Szerencsének, vagy a véletlennek nevezzük.

A világ legnagyobb baja az Istentelenség.

Nagyfokú közömbösség, kőszívűség, érdektelenség uralkodik. A látnokokat mindig az Isten igazolja a jelenés helyén történő csodák által. Míg ez be nem következik, a Sátán elszántan törekszik a látnokok megfélemlítésére, életüket valóságos kálváriává tenni, mindenkit felhasznál – egyháziakat is és világiakat is- Isten tervének meghiúsítására.

Nézzük meg egy kicsit Máriát!

Tudjuk azt is, hogy a megváltó működésének minden állomásán ott állt Fia, Jézus mellett.

EZ EVANGÉLIUMI VALÓSÁG !  Belevonta a világot megváltó művébe már a megtestesülés pillanatában, hiszen az ő beleegyezésére volt szükség, hogy testet öltsön magára. Tehát Jézus Krisztus, az Isten Báránya, Szűz Mária testéből és véréből való volt. Együtt éltek harminc évig, szegényesen, nélkülözések közepette, Názáretben. Mária mindig a nyomában volt, mindenről gondoskodott, hogy fia semmiben hiányt ne szenvedjen.

De mellette volt a kínszenvedés, a Kálvária útján, és a Kereszt alatt is végigszenvedte fiának minden testi és lelki gyötrelmét. Ki érti meg, hogy mennyit szenvedett mikor az úton meglátta fiának a kínzásoktól eltorzult arcát, vérző testét, elgyötört, ostorcsapásoktól összeroncsolódott testét. És vajon valaki tudná-e érezni a lelkének hasító fájdalmát, mikor gyermekének kihűlt holttestét az ölébe fektették?

fájdalmas-szűzanya

EZ MIND-MIND EVANGÉLIUMI IGAZSÁG ! Szűz Mária anyai könyörülete hozzájárult megváltásunkhoz a Megtestesülés misztériuma által és hozzájárul napjainkban is minden vonatkozásban. Fiától megkapta azt a hatalmat és lehetőséget, hogy Anyja legyen azoknak, akik Fiának országát képezik.

Vajon mi az, amit Ő meg nem tehetne? Hatalma szinte kimeríthetetlen. Kezének egyetlen kérő mozdulatára, vagy szemének esdeklő tekintetére mindent meg ad neki a Fia.

Gondolom, megérti mindenki, miért Máriát küldi el Jézus hozzánk, hogy figyelmeztessen, hogy letértünk a helyes útról!

EZ A MÁRIA  jött ebbe az erdélyi kis faluba is , Szőkefalvára, úgy, mint Akitába, úgy  mint Garabandálba, úgy mint Guadalupeba, úgy mint Manduriába és még sorolhatnám.

“Nekünk, Erdély szülötteinek elsőrendű feladatunk  a szőkefalvi üzenetek széleskörű ismertetése és az üzenetekben foglalt tanítások megélése. Ebben legyen segítségünkre mindenkor a boldogságos Szűz Mária, a Fény Királynője és Rózsika, aki reményünk szerint már személyesen is látja azt, akinek, annak idején szoborba vésett alakját látta és hangját hallotta.”(Selymes József atya, 2012.09.10)

Nekem különleges személyes kapcsolatom volt a látnoknővel, ami nem történhetett volna meg, ha nem a Jó Isten irányítja az eseményeket.

Csodával határos módon közeli, szinte “rokoni” kapcsolatba léptem Rózsikával és családjával, amit a Gondviselés különleges ajándékának tulajdonítok. A mai napig sem tudják csak kevesen, talán a közeli családtagok sem, hogy mi is az igazság. Nem is meséltem el csak vázlatosan egyes kíváncsiskodó ismerősnek vagy kételkedő tekintetű papnak és csak akkor, ha nem volt más választásom. Legyen ez az én titkom.

A mai napig sem kapok semmiféle lelki támogatást az egyházi személyek részéről. Részemről ez természetes, hiszen a történelem beigazolta, hogy még az igaz látnokok sem kaptak hitelt vagy támogatást az egyházi személyektől, akkor meg mire várnék én?  Én végzem a dolgom, hol nyilvánosan, hol  bezárkózva testileg is és lelkileg is, de soha nem fordult meg a gondolatomban egy percig sem, hogy a Rózsikának tett ígéretemnek ne tegyek eleget. Sok kegyelmet és segítséget kapok a Szűzanyától azokban a pillanatokban, főleg amikor megsebzettnek érzem magam. ÉN HISZEM , hogy Rózsika ott van, ahol lennie kell, a Szűzanya mellett, és sokat imádkozik Szőkefalváért.

Az   ÉGI ZARÁNDOK   folytatja útját, de olyan fényt hagy maga után, amely soha nem alszik ki.

HISZEK
Hallják meg hívők és hitetlenek
Élet-halálra szóló eskümet!
A szív bősége zúg fel ajkamon,
Az kényszerít a Krisztust vallanom.
Hallják meg rokkant, vén aposztaták
S a vétekben vajúdó új-világ,
A forradalom, a vak  Leviáthán,
És hallja meg a settenkedő Sátán:
ISTEN nevében vallomást teszek:

HISZEK.
Hiszek és hitem súlyos és kemény.
Nem tünde tan, nem pille vélemény.
Nincs benne így-úgy, bárcsak és talán:
Igen és nem, kereken, magyarán.
Semmi csűrés és semmi csavarás,
Ínyeskedés és köntörfalazás:
Hiszem és vallom, szeretem és élem,
Amit az Egyház hinni ád elébem.
Ebben a hitben élek és halok:
Katolikus vagyok.

(Sík Sándor, Hiszek)

Vári Gabriella

Share this Post: Facebook Twitter Pinterest Google Plus StumbleUpon Reddit RSS Email

Related Posts

Leave a Comment

A következő HTML tag-ek és tulajdonságok használata engedélyezett: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>