Medjugorjeből jöttem…

Medjugorjeből jöttem…

A világtörténelem legünnepélyesebb időszakában élünk. A földön élő emberek sorsa nemsokára eldől. Saját jövőnk és mások üdvössége múlik azon, hogy mi most hogyan élünk. Szükségünk van Isten Lelkének vezetésére. Jézus Krisztus minden követőjének komolyan meg kell kérdeznie : “Uram,mit tegyek”, “Uram mit akarsz , hogy cselekedjek?”

Meg kell alázkodnunk böjtben és imában az Úr előtt, és elmélkednünk kell Isten Igéjén, különösen az ítélet jelenésein.

Nem elég csupán fának lenni Isten kertjében. Gyümölcsöt is kell teremni . A próba idején fog meglátszani, ki tette Isten igéjét élete szabályává. Nyáron minden fa zöld, nincs különbség az örökzöld és a többi fa között. De ha eljön a tél és fagy lesz, az örökzöld fa változatlan marad, a többi fa lehullatja levelét.

A képmutatókat sem lehet most megkülönböztetni az igazaktól. De ha feltámad az ellenségeskedés, mert küszöbön van az idő, akkor lesz meglátható a különbség. A langyosak feladják hitüket, de az igaziak megállnak szilárdan. “Hite megszilárdul és reménysége fényesebb lesz a napnál.”

Ezekről az időkről beszélt a Szűzanya Szőkefalván is, a Gondviselés által kiválasztott látnoknőnek, Márián Rózsikának. Azt kérte , hogy gyónjunk és áldozzunk, mert “…. közeledik a nagy figyelmeztetés. Ne féljetek, mert Szent Fiam és Én veletek vagyunk” (2001. február 11 ). ” Kevés idő van még. Kérem, hogy mindnyájan térjetek meg. MOST kezdjétek, ettől a perctől !” (2004. szeptember 4).

Sos -sok kérdés merül fel naponta mindenki gondolatában. De a dolgok mindig a szívben oldódnak meg. Vagy a szívben, vagy sehol. Ebben van segítségünkre Mária, aki a mai napig is Édesanyánk. Úgy szeret minden gyermekét, mint ahogy Jézust szerette . De még jobban szereti azokat a gyermekeit, akik vállalták az átalakulásukat, azért osztott ki olyan sok kegyelmet Medjugorjeban.

A Keresztút 13-ik Stációja, a Mária Stációja. Szívében ott volt minden szenvedés amit átélt a keresztúton.

A földi-anyák szíve képes megszakadni, hogyha halott gyermeküket kell magukhoz ölelni. Mária Szíve, képes ma is sok-sok halott gyermekét szívéhez szorítani, abban a reményben , hogy feltámadnak.

A sok Mária- jelenésnek az a magyarázata, hogy Mária bízik feltámadásunkban. A 13-as számot választotta a jelenések napjának Fatimában is. Képtelen megbékélni a gyermekei lelki halálával.

Miután hazajöttem Fatimából éreztem egy olyan indíttatást, hogy még részt vegyek egy másik zarándoklaton is. Kértem a égiek közbenjárását, de a HOVÁT nem én oldottam meg. A megoldás Isten kezében van. Semmi mást nem kell tenni csak kérni Jézust, hogy segítsen, de legyen meg az Ő akarata.

A megoldás megérkezett késedelem nélkül.

Meghívást kaptam egy medjugorjei zarándoklatra. Hála és dicsőség Neked Istenem ! Immár negyedszer vehetek részt a medjugorjei jelenéseken, amelyek 32 éve naponta tartanak.

Aki jó szándékkal megy Medjugorjeban, az nem fog elmenni áldás nélkül.

Itt a Szűzanya, Az Istenszülő, aki az egykori Betlehemben, a sorvégi istállóban szülte meg Szent Fiát, Jézust, már 32 éve MINDENNAP beszél a kiengesztelődésről, a békéről, a szeretetről.

“Térjetek meg és tartsatok bűnbánatot. Béke uralkodjon köztetek. Szükségetek van a békére. A sátán minden erejét beveti, hogy veszélyeztesse a békét. Az Egyház is nagy megpróbáltatáson megy

át. Az ima, a böjt és az Evangélium szerinti élet a leghatékonyabb fegyver a gonosz ellen. Én mindennap veletek vagyok ” ( Szlovénia 1998). Szinte nem lehet megkülönböztetni az üzeneteket. ITT Szőkefalván is ugyan ezeket mondta : ” Ne feledkezzetek meg imádkozni, böjtölni és töltsétek meg a templomokat….ne féljetek semmitől, mert én veletek vagyok és mindnyájatokat betakarlak védő palástommal.”( 2005. június 17).

Bűnbánatot kell tartani, imádkozni, és az önmegtagadás cselekedeteit gyakorolni. A sátán el akar veszejteni mindnyájunkat. Isten olyan imát akar ami szívből tőr fel ( Ruanda 1981)

32 év után is ezeket kéri mindennap tőlünk a Szűzanya : ” Nyíljatok meg gyermekeim az imádságra, nyíljatok meg a szeretetemre. Édesanyátok vagyok, és nem hagyhatlak magatokra benneteket a tévelygésben és a bűnben” ( Medjugorje .2013)

Tre Fontane-ben az Élő Fény-Szobor azt mondta ” Legyen hited, imádkozd a szentolvasót, mert ez lesz a világ leghatalmasabb bombája! Olyan bomba, mely a lelki összeszedettségre hívja fel a lelkeket, akik szeretnek. ( Tre-Fontane.1947).

Sorolhatnám a jelenések végtelen sokaságát, de csak akkor hallja meg valaki, ha szíve és elméje nyitott erre. Embernek mindenki azért születik a földre, hogy EMBERRÉ váljék.

Manduriában , Mária azt mondta : ” Az Én Fiam sem azért szólal meg a szívedben, hogy beszélgessen veled, hanem, hogy világossá tegye számodra : a világ a kárhozat feneketlen mélységébe süllyed.” ( Manduria. 1992)

A Szűzanyával való találkozás Medjugorjeban, vagy Lourdes-ban, vagy Fatimában bátorítást, buzdítást, megerősítést sugároz éppúgy mint Szőkefalván.

” A világot Szeplőtelen Szívemnek szentelték, de az csak fokozza a felelősséget. Kivánom, hogy a világ élje ezt a felajánlást! Feltétlenűl

bízzatok Szeplőtelen Szívemben ! Higgyétek, hogy Fiamnál mindent megtehettek ” ( Németország. 1946)

Ezekről már mesélt nekem Szőkefalván Rózsika. Elmondta, hogy ha az emberek nem térnek vissza Istenhez, ha nem tisztelik a Szűzanyát, Jézus Krisztus Édesanyját, aki megszülte nekünk a Megváltót, akkor nagy lesz a büntetésük.

A Szent Szűz ,Szőkefalván természetfeletti fényből szólt Rózsikához, a világtalan látnokhoz. A La Salette-i vagy fatimai gyerekek is hasonló képpen írják le.

Krisztus azt mondta önmagáról: ” A világ világossága vagyok” ( Jn 8,12)

Mária, az Istenanya pedig azt mondta : ” A “Fény Királynője vagyok”(Szőkefalva,2005.június 17)

Amszterdámban is ragyogó fényből lép elő. A látnok a Szűzanyától kiemelt feladatot kap:…” Most jött el annak időpontja,hogy beszélj Szűz Máriáról, mint Társmegváltóról, Közbenjáróról és Szószólóról…” ( Amszterdam.1953)

A Szent Szűz a jelenéseiben fényen keresztűl közelíti meg az ember, az Isten országát és világosítja meg a földi ember számára az örökkévaló dolgok egy kicsiny részét.

Nagy kegyelmeket áraszt ránk Jézus Krisztus Édesanyja, Szűz Mária. Már az is nagy kegyelem volt,hogy olyan szatmári, tasnádi , nagykárolyi, csíkszeredai, nagyváradi, mohácsi , pécsi stb. zarándokokkal lehettem együtt akik mély tisztelői a Szeplőtelen Szűznek. Jó volt velük együtt lenni. 4-5 nap is elegendő néha arra, hogy az ember EMBEREBBÉ váljon.

Miután hazaérkeztem Medjugorjeból, kezembe került Gobbi atya könyve is és még egyszer átolvastam a szőkefalvi üzeneteket is. Semmi új az égbolt alatt. Akinek füle van hallja meg.

” A sátán ordítva körüljár, hogy minél több lelket elnyerjen. De ti imáitokkal és böjtötökkel segíteni tudtok. Annyira szeretlek titeket, ne féljetek. Legyetek nyított szívüek, én veletek vagyok…Nehéz idők várnak reátok. Ne gondolkozzatok, nagyon közel van az idő. Kezdjetek el imádkozni szívből és szívvel.”( Szőkefalva 2005.március 10)

“Eljön a Szentlélek, hogy megujítsa Krisztus dicsőséges országát, és a kegyelem, a szentség, az igazságosság és béke országa lesz.Isten szeretetével megnyítja a szívek kapuját és megvilágítja az emberek lelkiismeretét. Mindenki az Isteni Igazság égető tüzében látja meg saját magát. Olyan lesz mint az ítélet kicsiben. Azután Krisztus elhozza a dicsőséges országát a világra.” ( Gobbi atya. 1988 május 22).

Az egyetlen fegyverünk, hogy megmeneküljünk a sátántól, hogy bűneinkért bocsánatot nyerjünk, a böjt, a bűnbánat és a rózsafüzér imádkozása.

Járjunk mindennap a Mária Iskolájába. ” Aki el kezdi imádkozni a Rózsafüzért, beiratkozik Mária Iskolájába”-irja II. János Pál pápa a Rosarium Virgine Mariae” kezdetű enciklikájában.

“A Mária Iskolájában egyetlen család vagyunk Jézusban ! A Szűzanya élete Jézusra irányult egészen. Ebben válik mindannyiunk számára Ő példaképpé és úttá. Mit jelent ez az út, Mária Útja számunkra? ….A Jézusra irányult élet egyik útja a Szűzanya lelkületének, jelenlétének, pártfogásának útja. XVI Benedek pápa szerint: annyi út van Isten felé, ahány ember van. ” (Hajlák Attila István, a Mária Iskola vezetője)

Októberben , a Szűzanya – a Rózsafüzér hónapjában elzarándokolunk a lengyelországi Czestochowába, a Fény -Hegyre,(Jasna Goré) amit a lengyelnép a nemzet szentélyének tekint, meglátogatjuk a székelynép és a magyarság Segítő Mária kegyszobormásolatát ami ott tündökől a Fekete Madonna szentélye előtt, megismertetjük a szőkefalvi jelenések történetét más népekkel is, hogy megerősödjön a Szűzanya iránti szeretetünk, és kérjük hitünk megszilárdítását mindannyiunk számára. Ez az út legyen a REMÉNY FORRÁSA.

Share this Post: Facebook Twitter Pinterest Google Plus StumbleUpon Reddit RSS Email

Related Posts

Leave a Comment

A következő HTML tag-ek és tulajdonságok használata engedélyezett: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>