Köszönet a Gyimesieknek

Köszönet a Gyimesieknek

Minden napnak van valamilyen öröme, minden talajban megterem valamiféle virág. Neveld rá a szemedet, hogy meglássa azt.”  – írta az erdélyi születésű Wass Albert

Akkor  is ha  egy tökéletes nap sem csak  tökéletes  percekből épül,  véleményem szerint szeptember 17. Szőkefalván, egy tökéletes nap volt.

A nap mottója lehetne : “Minden várhat, csak Isten keresése és egymás szeretete nem. Semmi sem állíthatja meg azt ,  aminek eljött az ideje

És  most  van  itt az ideje annak, hogy példaként  szolgáljon :  a lelkes  szervezés, szeretet teljes viselkedés,  összetartás,  kedves szavak,  hit a Krisztus gyújtotta tűzben,  hit az Istenben, hit a Fiúban, hegyeket bontó  Szűzanya tisztelet…és még sorolhatnám.

Ezt éreztem most is,  és ezt érzem valahányszor a gyimesiekkel együtt lehetek. Salamon atya friss  vizet töltött a pohárba. Erre nagy szükség volt.  Ő,  Istennek olyan szolgája, aki csendben helytáll az Úr szőlőjében. Habár első ízben  jött a szőkefalvi templomba,  tanúságot tett felkészültségéről,  OTTHON  volt az itt történtekben, lelkében  ismerte  Rózsikát,  érezte azt a fényt amit  a Boldogságos Szűz idehozott és itt hagyott Szőkefalván.

Ritkán hangzanak el ilyen csodálatra méltó szavak, mostanában Rózsikáról és a Fény Királynőjéről. Már- már azt hisszük  sokan , hogy  feledésbe  merül a  szőkefalvi misztérium. De a tegnap nem így történt.

Vissza jött a fény , vissza jött a remény…

Ha valaki a jóságnak és a szeretetnek csak egy morzsáját, az igazságnak és a fénynek csak egy sugarát hozta a világra, már nem élt hiába: életének megvolt az értelme.

Rózsika vak, nem lát és mégis fényről beszél. Milyen fényről beszél ? Isteni kegyelem !  Rózsika meglátta, találkozott a FÉNNYEL. Mi segítette , hogy találkozzon a fénnyel ? IMÁDKOZOTT !! ” – mondotta Salamon atya.

Ha imádkozunk, a fényből merítünk erőt a szenvedéseket egyesíteni az Úr Jézus keresztjével, és ez mind-mind a fény felé vezet. Sajnos manapság  az emberek beletemetkeznek a munkába. Elfelejtünk olvasni, imádkozni, odafigyelni másokra.  Az alkotás öröme kihalt az emberekből. Nagyon fontos megállni. Fénnyel töltekezni. Ne legyünk az élet rabszolgái. Vegyük észre a fényt !

Szeressük az  ember társainkat, nagyon fontos a közösség.  A közösségi élethez szükség van a FEGYELEMRE, FIGYELEMRE és a KEGYELEMRE. Ez a három dolog  amely által az ember a  saját mennyországát  megtudja teremteni.

Nem ismerjük az értékeket – folytatta Salamon atya. Eldobjuk azokat. Sokszor a drága értékeket nem használjuk. Isten ad lehetőségeket de nem halljuk meg. Ha nincsen bátorságunk új életet kezdeni, útra kelni, ahogy a Szűzanya is tette,  akkor nem tudunk teljes életet élni .

A Bibliában az emberi szív, illetve az emberiség egész történelme a fény és a sötét közti folytonos harcként jelenik meg.  Ahogy Jézus mondja  Nikodémusnak, minden embernek választania kell : “Mert mindenki, aki gonoszat tesz, gyűlöli a világosságot, s nem megy a világosságra, nehogy kiderüljenek a tettei.  Aki ellenben az igazsághoz szabja tetteit, a világosságra megy, hadd derüljön fény a tetteire  amelyeket az Istenben vitt végbe.”

Isten helyet enged az embernek, hogy ő is ragyogóvá válhasson. Isten példáját követve az ember nem csak arra hivatott, hogy ragyogjon, hanem arra is, hogy segítse embertársait, hogy   fénybe állítsa őket,  és  felfedje bennük a jót.  Jézus megmutatta az utat,  amikor belépett a sötétségbe, hogy átadja Egyházának az élet és a  Szentlélek világosságát.

KÖSZÖNJÜK SALAMON ATYA !

A  kétezer  lelket számláló  gyimesi rózsafüzér csoportból majdnem ötvenen vettek részt  a szőkefalvi engesztelésen. Arra kérték  György István plébános urat, hogy  szíveskedjék felterjeszteni a Gyulafehérvári Érsekségre a kérésüket, amiben azt az óhajukat fejezték ki, hogy minden-nap délután öt órakor konduljon meg a szőkefalvi Katolikus Templom harangja. Hadd érezze mindenki, hogy még nem ment el a Fény Királynője Szőkefalváról.

De mielőtt még megkondulna a harang

” Imádkozzunk minden-nap öt percet a Fény Királynőjével, délután 5-kor “

 

Vári Gabriella

Share this Post: Facebook Twitter Pinterest Google Plus StumbleUpon Reddit RSS Email

Related Posts

Leave a Comment

A következő HTML tag-ek és tulajdonságok használata engedélyezett: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>