Gyimesi találkozó – Beszámoló

Gyimesi találkozó – Beszámoló

Október első vasárnapján kora hajnalban indultunk Szőkefalváról, hogy “barátainkkal” együtt részt vehessünk a Gyimes-völgyi Rózsafüzér V. Találkozóján és egyben Mária segítségével és Máriával együtt erősítsük meg az IGEN- t, az Isten akaratát. Hála ünnep volt ez,  Mária közbenjárásáért, az Isten segítségéért. Velünk együtt zarándokolt A Fény Királynője zászlója is, amely, immár a kilencedik ezer kilométerét tette meg az utóbbi félévben. Elvittük magunkkal, a kontinenseket áthálózó szőkefalvi  FÉNYT is, és a mindennapi kenyerünkben rejtett  szőkefalvi  “áldott vizet”  is.

A Gyimesek völgye szemet-szívet gyönyörködtető látványt nyújt mindenki számára. Itt mindenki békét köthet a világgal meg önmagával. Itt van az a hely , ahol erőt meríthet a lélek. Gyimes-völgye maga a kincsesláda, melyikben népviselet, szokások, vallás, vendégszeretet  rejlik.

Kisebb-nagyobb ereszkedők és emelkedők váltogatják egymást. A Jó Isten teremtménye, a természet, művészi módon kialakította részleteit. Páratlan tájak terülnek elénk, csak a fényképezőgép kattintására várva, hogy örökkévalóvá tegye a pillanatot. A meredek domboldalakon, a zöldellő legelők és a sötét fenyvesek alatt, még mindég ott láthattuk a pár nappal azelőtt lehullott csillogó fehér hótakaró maradványait.

Titokzatos világ a Gyimesek völgye, amelyről a legnagyobb székely, Orbán Balázs is a következőket írta:….”így színezni, így festeni csak Isten tud, ily nagyszerű képet csak a mindenható természet tud elővarázsolni(…)egy ily tüneménnyel, egy ily nagyszerű tájjal  minél  szebbet  bizonnyal se Tyrol, se Svájc  nem tud felmutatni, s mi mégsem ismerjük,  még kevésbé méltányoljuk a szép hazát”

Ebben a tündérmesében illő csodaszép világban, ugyan ilyen csodaszép lelkületü csángó-magyar lelki-közösség él, amely ma is őrzi a keresztény magyar értékrendet, Szent László és Szent Erzsébet által megjelölt úton.

A csángók szép szálas termetűek, kivált a nők között igen sok szép van, -írja Orbán Balázs – becsületes, testvéries nép,  egymást szeretők, nyomor és szükségben  felsegélők,  az idegeneket becsülők…vallásra nézve mind buzgó katolikusok, vasárnaponkint összegyűlnek messze szétszórt lakjaikból, néha 3-4 órát gyalogolva a templomhoz, nagyrészt éhgyomorral mennek az isten tiszteletre, s csak azután fogyasztják el magukkal hozott reggelijüket .”

Ha valaki megkérdezné ,  hogy jómagam milyennek  ismerem ezeket az embereket, talán nem tudnám olyan szépen megfogalmazni, mint a nagy székely  Balázs bátyánk,  de ugyanezt mondanám el róluk.

Még volt egy gyönyörű 25 km-es szakasz , a Szulka  patak völgyén. Célunk felé haladtunk, a Kosteleki Római Katolikus Templom felé,  mert ebben az évben erre a templomra került a sor, hogy a Gyimes -völgyi Rózsafüzér V. Találkozó , házigazda szerepét betöltse.

Kosteleket , a madéfalvi veszedelem után a dombokon átmenekült székelyek alapították.. A  kb. 600  fős település szinte  el van zárva a világtól. Ez adja meg a szépségét, a vadregényességét.

A falucska felé haladtunk, ahol már óriási izgalomban várt reánk a mosolygós Salamon Antal papbácsi, aki mikor meglátta a majdnem 500 embert “összefonódva” a kezükben tartott rózsafüzérekkel, meghatódottságában és örömében csak annyit tudott mondani, hogy:

Úr Isten, ennyi ember még soha nem volt ebben a templomban !

A képeken is látható az összetartozás öröme a hívek arcán, a szeretet amely elvezérelte őket ebbe a mesebeli kis faluba, az együttlét öröme és nem utolsó sorban az a büszkeség, hogy ehhez a mindenki által “irigyelt” néphez, a magyar néphez tartoznak.

Habár nagyon gazdag és választékos a magyar nyelv, de  leírni mégsem lehet, elmesélni mégsem lehet , ezt csak átélni lehet. Ilyen volt ez a nap.

Nekünk, szőkefalviaknak,  talán  szebbnek  tűnt  minden.  Azt szokták ilyenkor mondani, hogy  “EZ AZ A NAP !”

Ez volt az a nap, amikor azt éreztük, hogy minél jobban távolodott tőlünk a világ, annál inkább éreztük a láthatatlan Istenség közeledését.

Hála neked Jó Atyám , mindazokért a jótéteményekért, amelyekben e napon részesültem ! Mindenek előtt hála neked az igaz hit áldásáért, melyben lelkemet ma is megtartottad. Hála neked az örömért, melyet ma

szívemnek adtál, hála neked a jó kedvért és áldásért, mellyel munkámat segítetted, hála neked az alkalmakért melyeket nyújtottál, hogy hasznára legyek embertársaimnak. Hála neked a szent sugallatokért, melyek

elmémet hozzád emelték és a vigasztalásért, melyet szívembe csöpögtettél.

KÖSZÖNJÜK  a gyimesi rózsafüzér csoportoknak és társulatoknak, hogy minden nap délután 5 órakor együtt imádkoznak 5  percet a Fény Királynőjével !

KÖSZÖNJÜK, hogy imáikban foglalják mindennap Szőkefalvát, a szőkefalvi híveket, és reményt gyújtottak bennünk, hogy még ebben az évben megalakítsuk a Szőkefalvi  Rózsafüzér Társulatot. Ennek a célnak érdekében felvállalták a mindennapos háttér imát. Köszönjük a ránk figyelő testvéri szeretetüket. A világnak nagy hiányát látva, talán kevésnek tűnhet az, hogy néhány ember igyekszik együtt imádkozni egy célért, és elhatározza, hogy az  Isteni Ige  szeretetében a folytonos megtérés útját járja, de mi hisszük, hogy ezt az elhatározást Isten Lelke alakítja , tartja fenn, és bizalommal kérjük az Ő kegyelmét.

KÖSZÖNJÜK  a kosteleki  Salamon papbácsinak a vendégszeretetét !

A  gyimesbükki  Salamon József  atyának,  Arany János  szavaival mondanék köszönetet  mindenkori támogatásáért :

” A legnagyobb cél, itt a földi létben,
Ember lenni mindég, minden körülményben.
Embernek lenni !
Csak embernek, semmi egyébnek,
De annak egésznek, épnek,
Föld-szülte földnek
És Isten -lehelte szépnek !”

KÖSZÖNJÜK  a gyimesbükki   Antal – család  barátságát!  Sokat  tanulunk tőlük , valahányszor együtt lehetünk!

Sík Sándor ezt mondaná:

” Ó, be jól esik gondolni reád,
Te igaz ember és igaz barát,
Maurinus elme, Szent Ferenc szívével !
Az Isten áldjon mind a két kezével !”

Vári Gabriella

Share this Post: Facebook Twitter Pinterest Google Plus StumbleUpon Reddit RSS Email

Related Posts

Leave a Comment

A következő HTML tag-ek és tulajdonságok használata engedélyezett: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>