The Blog

Egy csodálatos nagyböjti hét Vácon

Egy csodálatos nagyböjti hét Vácon

Bevallom őszintén, hogy a tavaly decemberben hallottam első ízben a piarista rendről, amikor  Szőkefalván találkoztam Bocsa József szerzetes atyával, a váci Szent Anna templomból. Az első benyomás az amit nem lehet megismételni. Nekem  az első benyomásom az volt, amikor megláttam az atyát, hogy  a gyöngéd érzelmekkel  átszőtt alapmagatartás hátánál, egy okos, közvetlen, szerény de ugyanakkor  határozott, tiszteletre méltó teremtéssel állok szemben.

Később bele olvastam egy kicsit  a rend lelkiségébe amit  Kalazanci Szent József alapított és  a szabályzatában összefoglalt, és nem döbbentem meg amikor a következőket olvastam: „ A rend jelmondata  Pietas et Litterae , azt jelenti, hogy a piarista rend  egyszerre akarja nevelni az embert és a keresztényt és, hogy a Teremtőhöz az emberi tudás és igazságkeresés útján akar eljutni. Krisztusra való hivatkozás a rend pedagógiájának egyik fontos eleme. Krisztus az Atyához vezető út és a jó tanítómester, aki befogadja a kicsinyeket és a szegényeket a Szűz Mária anyai közbenjárására. Hisznek abban, hogy a hit és a tudás össze egyeztethető, mert a valódi tudomány sohasem állhat szembe a hittel.

Még akkor szerettem volna többet tudni az atya tevékenységéről, mivel hogy egy régebbi látogatása Gyimesben, mély és maradandó nyomot  hagyott a hívek lelkében.

Imáim meghallgatást nyertek, így hát Vácon tölthettem a nagyböjti idők legszebb és legcsendesebb hetit. Csend, ima, szentségimádás, szentmise és böjt. Hát lehet ennél nagyobb ajándékot nyújtani a léleknek?

Lelket gyönyörködtető templomok sokaságában helyezkedik el a  Szent Anna piarista templom. Pár lépésre a főtértől, ahol a gyönyörű Fehérek Temploma áll, pár lépésre a Püspöki Palotától és a vele szemben levő Székesegyháztól, pár lépésre a Duna vizétől. Képekben próbálok egy kis ízelítőt nyújtani, de ha valaki arra jár, érdemes eltölteni legalább egy félnapot ebben a Dunakanyari városban, és meglátogatni a váci püspökség székhelyét, vele szemben ékeskedő Székesegyházat, amely mintegy ötezer ember befogadására alkalmas. Baloldalán ékeskedik a piarista tömb gimnáziuma. A piarista rendház gyönyörű kőkapuja és barokk díszei ma még egy kissé omladozó házfalon tanúskodnak a régmúlt időkről. A Szent Anna piarista templomtól jobbra elterülő Március 15.tér fénypontja a Fehérek temploma. Furcsa alakú tornyát akkor kapta mikor az építkezés befejezése után leégett, és ideiglenesen befedték.

Közben felfedeztem egy kegytárgyüzleteket megszégyenítő tudásforrást, ami olyan gazdag vallásos tartalmú könyvek és írások sokaságát képezi, hogy örömet okoz még a látványa is. Így hát volt miből töltekezzek és méltóan várjam a Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepét, amikor egy komoly lelkigyakorlat után (amit mindenki egyénileg végez el), letehetem majd a fogadalmat a „Szeretet Királynője” Máriás Mozgalomba való felvételemhez és odaszentelhetem magam a Szűzanyának, és szövetséget köthetek  az összes szentekkel és a szentangyalokkal.

Úgy ahogy a Mennyei Atya rábízta egyszülött fiát a Szűzanyára, most amikor mi is rábízzuk magunkat a Szeretet Királynőjére,  „akkor a Mennyei Atya és Jézus mozdulatát ismételjük meg.”(Bocsa atya)

Miért van szükség erre a felajánlásra?

Mert ezt kérte számtalanszor már a Szűzanya a világ minden táján. De sok helyen süket fülekre talált. Ezt kérte Szőkefalván is 2004 -ben : ”Drága gyermekeim! Most beléptetek a nagyböjti szent időbe. Imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok minél többet, mert nagy szükség van a ti imáitokra. Már mondtam, és most újra mondom, hogy imádkozzatok! Drága gyermekeim ! Ajánljátok fel magatokat az én Szent Fiam legszentebb Szívének, és az én Szeplőtelen Szívemnek.” (Szőkefalva, 2004,febr.26)

„Mindenkitől kérem a felajánlást. Megfogjátok érteni, miért kérem, ajánljátok Szeplőtelen Szívemnek magatokat. Igen, én magam fejeztem ki kívánságomat, amikor 1917-ben, Fatimában megjelentem. Több alkalommal kértem leányomat, Lucia nővért, aki még a földön tartózkodik, hogy teljesítse küldetését, amit rábíztam. Ezekben az években kitartóan újra kérem Papi Mozgalmamra bízott üzeneteimben. Ma újból kérek mindenkit a Szeplőtelen Szívemnek tett felajánlásra !” (Gobbi atya, Máriás Papi Mozgalom 1984)

„ Atya, mondja meg mindenkinek. Miasszonyunk  háromszor mondta el nekem: „ Sok nemzet el fog tűnni a Föld színéről”. Oroszországot választotta ki Isten arra, hogy megbüntesse az emberiséget. Hacsak imáinkkal és szentségek vételével el nem érjük, nem kapjuk meg Oroszország megtérésének kegyelmét…Miasszonyunk háromszor ismételte el: „Közeledünk az utolsó napokhoz”…Nem cél, hogy félelemmel töltsük el az embereket, de hívjuk fel őket a valóság felfogására.” (Lucia nővér, Fatima)

„Rá, a Szentlélek Szeplőtelenjére bízta Isten Egyházának megszentelését minden időben, de különösképpen a mai Egyházét. Őrá, Isten Nagyasszonyára kell bízniuk magukat az embereknek, ha az élet felé, az örök haza felé akarnak haladni….Isten az örökkévalóságtól Rá gondolt, és azt akarta, hogy Ő legyen a pokoli sárkány biztos Legyőzője… Ne habozzatok csatlakozni Hozzá, aki vezeti s a Szeretet hadseregét” (1978, Szeretetmű).

Egy új korszak elérkezett, szentjeivel, megnyilvánulásaival, szenvedéseivel, szerencsétlenségeivel. Ragyogó hajnal a hívő lelkek számára, azoknak akik teljesen a Szűzanya kezébe helyezik magukat, és sok más számára a nagy szenvedések hajnala, a nagy megpróbáltatásoké, a rettenetes kínoké, a hatalmas szerencsétlenségeké.

Ezekben az években anyai gondoskodásommal készítelek fel benneteket az Úr fogadására, aki eljön. Íme azért kértem tőletek, hogy ajánljátok fel magatokat Szeplőtelen Szívemnek.  Hogy mindannyiótokat arra a számomra szükséges belső készségre neveljelek, ami lehetővé teszi, hogy mindegyiketekben munkálkodjam, mély átalakulásra serkentselek, mert az készít fel benneteket az Úr méltó fogadására.” ( 1990, Gobbi atya)

„ Ami most készül, az olyan nagy esemény, amilyen még nem volt a világ teremtése óta. Készüljetek rá alázattal, hittel, bensőséges imával. Készüljetek rá mindannyian Szeplőtelen Szívem lelki Cönákulumába gyűlve.”(1990, Gobbi atya, MPM)

A világon rengeteg jelenés és üzenet volt, van és lesz a mi számunkra. A kérdés az, hogy érdekel-e minket és hiszünk-e bennük ?

Mindenki a saját szabad akarata által eldöntheti, hogy mit akar és mit hisz. A tény az, hogy a Szentháromság és a szentangyalok  serege segítenek mindenben , csak kérni kell szívből őket.

„ Édesanyaként segítem az egész emberiséget, hogy visszatérjen az Úrhoz a vezeklés, az ima, a MEGTÉRÉS, valamint a szív és az élet megváltoztatása által. Így előkészítem az emberiség számára nem a szomorúság, hanem a béke, a derültség és öröm napjait.”(1995, Gobbi atya,MPM)

„ Nem kellene-e  megtalálni az eszközöket, a megfelelő arányokat, hogy szembenézzünk ezzel a számtalan szerencsétlenséggel?  Istenetek már azon a ponton van, hogy elítéljen benneteket  de még megbocsát nektek, hála az áldozatoknak és a kicsiny lelkek  vezeklésének. Ezért siessetek mielőbb megtérni. Térjetek meg szívetekből, és közeledjetek újra Istenhez, aki üdvözít benneteket.” (1991, Nadju)

„Drága gyermekeim ! Újra kérem az imát, minél több imát, mert nagy szükség van az imára. Kérem, hogy térjetek  meg. Kevés idő van még. Kérem, hogy mindnyájan TÉRJETEK meg. Most kezdjétek ettől a perctől ! MOST jött el a pillanat !”  ( 2004, Szőkefalva)

„Az Egyház pusztulását a Biblia végső időnek nevezi, az Istenhez hűséges „magot” pedig maradéknak. A végső időkben attól függ az Egyház eljövendő felvirágzása, hogy mekkorát „dobbant” a szent mag, a maradék Krisztusban.” ( Dr.Szegedi László)

Amikor Krisztus a kereszten függött, az ellenségei boldogan gúnyolták: „Szállj le a keresztről”…és akkor hisznek Neki. Biztosak voltak, hogy a sírba tétele után befejeződött ez a történet.

Ugyanez van a mai Egyházzal is. Az Egyház ellenségei boldogan és megelégedetten állapítgatják meg az Egyház összeomlását, és biztosra veszik, hogy ezzel vége az Egyháznak. A gyenge hitűek, sírnak, sopánkodnak, hogy mi lesz az Egyházzal.

Kevesen vannak akik tudják, hogy mi következik. Ők alkotják a magokat.

Amikor mondjuk, hogy jöjjön el a te országod, fogalmunk sincs, hogy mit jelent és mit kell tenni ennek érdekében? És tudjuk-e, hogy hol van Isten országa? Az Isten országa nem téveszthető össze az Egyházzal. Krisztusnál az Isten országa a tökéletes szeretettel átitatott társadalmat, illetve világot jelent. Jézus minden tanítása erről szól. Azért olyan nehéz megérteni nekünk, mert nekünk kell megvalósítani az Isten országát, a mi szabad közreműködésünkkel, és lehetetlennek tűnő elvárásokkal. Mi is elmondhatjuk mint Tamás: ”Uram nem tudjuk hova mész, hogyan ismernénk az utat” (Jn14,4-5)

Mi is elmondhatjuk , hogy Uram azt sem tudjuk mi az Isten országa, akkor hát hogy valósíthatnánk meg?

Krisztus Urunk az Ő országában a maga életének a törvényeit tette az ország törvényeivé, és ezek alapján fog megítélni az utolsó ítéletkor.

Ő az engedelmes, alázatos, szelíd, szolgáló, bajbajutottakon segítő, szegényeket kereső, tiszta élet példaképe.

A példabeszédek szerint Jézus elveti az Isten országa magját, ami olyan kicsi mint egy mustármag, de ami akkorára nő, hogy minden madár fészke elfér rajta. De ha az evilág magját vetjük el az Egyházban, akkor nem lesz  belőle Isten országa. Isten országa magját kell elvetni, hogy kikeljen Isten országa.

Isten országa Jézus Krisztus, a mag meg mi vagyunk. Az Isten országát az Úr Jézus a Szentlélek erejével építi fel, aki a Szentháromságos élet törvényei szerint engedelmes, alázatos, szelíd, tiszta szívű, szegény, szolgál. Isten országa ott van ahol az ember befogadja a Szentlélek vezetését. „ Akiket Isten lelke vezérel, Isten fiai.” (Róm.8,14)

Az Isten országa törvényei a Szentháromságos szeretet hívása, sürgetése, ajándékozása. Isten országa fokozatosan épül. Mást kíván Isten egy kezdőtől, mást egy haladótól és mást attól aki tökéletes. Isten mindenkivel egyenként foglalkozik. Az egyetlen amit esetleg törvénynek mondhatunk, hogy ott mindig a Szentlélek vezetésének kell engedelmeskedni. Ahhoz, hogy beléphessünk ebbe a közösségbe, meg kell térni az Isten országa stílusú élethez. Attól kezdve köteleznek a törvények, amikor MEGTÉRTEM.

 Most segítségül hívom Bocsa József váci piarista atyának a szemlélődését a megtérésről, illetve a lelki élet három szakaszáról, mert aki nem ismeri ezt az utat és nem halad előre az Istenhez vezető úton, az visszaesik. A legtöbb lélek, sajnos nem a három csoport valamelyikébe sorolható, hanem a visszamaradottak közé tartozik. Ha el is jutott az első megtérésig, a tisztulás útján megreked, nem fejlődik tovább, sőt még rosszabb is lehet az állapota, mint lelki életének kezdetén volt. És ennek az oka nem  föltétlen a bűnökbe való alkalmankénti visszaesés, hanem a bennünk való megmaradás, ill. a bátorság hiánya, a kereszt fel nem vétele. Isten abbahagyja a tisztító munkát, ha azt látja, hogy a lélek nagyon irtózik az önmegtagadástól, nem akarja átadni teljesen magát Istennek, hogy Ő legyen az úr az élete felett.

Első megtérés: Mikor Jézus elkezdte hirdetni az evangéliumot, legelőször a megtérésre szólított. „ Térjetek meg, mert elközelgett a mennyek országa”(Mt4,17). A megtérés tudatos Istenhez fordulás és tudatos elfordulás a bűntől. Pál apostol néhány szemléletes példával magyarázza meg a bűntől való elfordulást. „ Hagyjátok el tehát a hazudozást, beszéljen mindenki őszintén embertársaival, hiszen tagjai vagyunk egymásnak. Ha elfog is benneteket az indulat ne vétkezzetek. A nap ne nyugodjék le haragotok fölött. Ne adjatok teret a sátánnak. Aki lopott ne lopjon többé, hanem dolgozzék, és keressen kenyeret keze munkájával, hogy legyen miből adnia a szűkölködőknek is. Semmiféle rossz szó ne hagyja el az ajkatokat, hanem csak olyan, amely alkalmas az épülésre, hogy amibe kell, javára váljék a hallgatóinak. Ne okozzatok szomorúságot Isten Szentlelkének, akivel meg vagytok jelölve a megváltás napjára. Legyen távol tőletek minden keserűség, indulat, haragtartás, szóváltás, káromkodás, és minden egyéb rossz. Inkább legyetek egymás iránt jóindulattal, könyörületesek, és bocsássatok meg egymásnak, amint Isten is megbocsátott nektek Krisztusban” (Ef4,25-32)

Ez az első megtérés a bűn állapotából a kegyelem állapotába való átlépés, amit Pál apostol megigazulásnak nevez…A kegyelmi élet már a megkezdett örök élet.

Akik eljutottak a megtérésig, és elkezdték a bűnök elleni küzdelmet, azokat a kísértő ettől kezdve másként környékezi…Ilyenkor ugyanis a rossz szellem sajátossága az, hogy a lelket mardossa, szomorúvá teszi és hamis okokkal nyugtalanítva akadályokat gördít eléje, hogy ne haladhasson előre. ..Pál apostol a küzdelemről szól, amely éppen a megtéréssel kezdődik el az emberben. A régi bűnös és az új, Isten kegyelmébe öltözött ember viaskodik bennünk, az újnak kell felülkerekednie. Ez a megújulás, magában foglalja összes képességeink használatának az újragondolását, helyes működtetését. Köztük első az értelem. Ami a testnek táplálék, az az értelemnek az igazság. Az evangélium igazságával kell táplálnunk értelmünket. A megtérésre jutás egy folyamat, maga a megtérés lehet egy pillanat műve. Ezután következik a megtisztulás…A tisztulás bizonyos értelemben az életünk végéig tart.” Tökéletlenségeink láttán nem kell nyugtalankodnunk. A mi tökéletességünk ugyanis abban van, hogy tökéletlenségeink ellen küzdünk.”(Filótea 1,5)… Hogy a tisztulás hogyan, mennyi idő alatt megy végbe, az elsősorban a bűnnel való szembefordulásunkon, bánatunkon múlik, tehát elszántságunkon. …Nem ritka, hogy ilyenkor más tisztító fájdalmakban is részesít Isten. Nehézségei támadhatnak az embernek állapotbeli kötelességei terén, vagy olyan személyekkel kapcsolatban, akikhez addig helytelenül ragaszkodott. Heves kísértések léphetnek fel a tisztaság és a türelem ellen, esetleg betegséggel is próbára tehet Isten. De ez mind az Ő második szántása, amellyel mélyebbre vonja megtéréskor húzott barázdát, hogy a bűn maradványait kitépje.” ( Bocsa József Sch.P.:A lelki élet három szakasza)

(A megtérés következő két szakaszáról egy másik elmélkedésben lesz szó.)

Térjünk vissza egy kicsit Isten országára.  Isten országához megfelelő emberekre van szükség. Erre az életre sem természetünk sem pedig társadalmunk nem hajlamos. Ezt nem lehet nevelni tömegek előtt előadott szövegekből. Ez a nevelés személyes kell legyen. Isten országához való megtérés nem elméleti, hanem gyakorlati téma. Gyakorlat teszi a mestert. Isten országában nem a pap dönt el mindent, hanem szabad kezdeményezése van a  Szentléleknek, aki karizmáin keresztül vezet és alkot nagyokat a híveken keresztül is. Isten országában törekedni kell a karizmákra. Ne a magunk erejéből akarjuk megoldani feladatunkat, hanem a Szentlélek segítségével.

„Nem attól lesz valaki krisztusi ember, hogy részt vesz az Egyház szervezeti tevékenységében.  A krisztusi életben az a központi kérdés, hogy mennyire nyílik meg a hívő személye Krisztus személye felé, aki üdvözítő tetteivel, karizmáival adja magát” (Dr.Szegedi László).

Krisztus élete annyiban eredményes bennünk, amennyit mi átveszünk, amennyit megélünk belőle.

„Vannak utak, amelyek megnyitják a szívet Isten megismerésére, vannak jelek, amelyek Isten felé vezetnek. A minden-napi élet teendői között azonban nehezen tudjuk végigjárni az utakat és felismerni a jeleket. Isten azonban sosem adja fel, hanem szeretetéből fakadóan mindig keresi az embert. Az Istenhez vezető utak egyike a teremtett világ szépségének szemlélése, felismerése. A második út az ember, ahol felfedezhetjük a végtelenre irányuló vágyat eljutva Istenhez, aki eloltja szomjunkat. Harmadik út pedig a hit. Ez az út elvezet Isten megismerésére és vele való találkozásra, nyitottakká válunk a kegyelemre, a szeretet erejére. A hit által az Istennel való találkozás teljes mértékben megváltoztatja az életet, átalakítva értékrendszerünket, cselekedeteinket, választásainkat.” (XVI Benedek pápa 2012.11.14)

Minthogy a tökéletességünk abban áll, hogy isteni Megváltónkhoz, Jézus Krisztushoz hasonlókká legyünk, hogy vele egyesüljünk és magunkat Neki szenteljük, ezért minden vallásgyakorlat közt az a legtökéletesebb, amely ebben a legjobban elősegít bennünket. És mivel hogy Jézus Máriára bízta Isten országát, ezért inkább Máriának szenteljük magunkat, mert  minél inkább Máriának szenteljük magunkat, annál inkább Jézuséi vagyunk, mert Mária minden teremtmény között a leghasonlóbb isteni Fiához. Önmagunk tökéletes és teljes felajánlása és átadása Máriának nem más mint önmagunk tökéletes felajánlása és átadása Jézus Krisztusnak. Mária kezei által Jézusnak adunk mindent, ami csak  egyáltalán odaadható.

Vannak akik  nem értik, hogy aki Máriához imádkozik, az Általa Jézushoz imádkozik, mert ők mindenben egyek. Valóban nem Jézus szeretete vezérli őket, hanem a Mária tiszteletet akarják megakadályozni. A háttérben a gonosznak a finoman szőtt hálója rejlik. Hiszen a Szűzanyát azért tiszteljük, hogy Jézus Krisztusnak a kedvébe járjunk. Úgy megyünk Máriához, mint egy olyan úthoz, melyen könnyen és biztosan eljuthatunk a kitűzött célunkhoz: Jézushoz.

Az Úr Jézus a Világ Királya és ő azt akarja, hogy az ő Anyja, aki minden kegyelmek közvetítője, legyen a Világ Királynője. Tisztelje, szeresse Őt minden lélek, mint égi királynőjét. Hódoljon mindenki Máriának azzal a gyengéd szeretettel és ragaszkodással, mellyel az Úr Jézus szerette őt. A nehéz idők sorsát, a segítséget és a békét Krisztus Király  Szűz Mária kezébe tette. Azt akarja, hogy tőle és általa kérjük és nyerjük el bajaink és szenvedéseink megszűnését.

                                                                                                 “LEHET-E VALAKI KERESZTÉNY, HA NEM MÁRIÁS LELKÜLETŰ?”  (VI Pál pápa)

Fatimában, Ő hozta azt az égi üzenetet, hogy e szörnyű, szenvedéssel teli időkben az engesztelés műve legyen a menedékünk, az ő tisztaságos Szíve legyen az engesztelés középpontja és szentélye. Kívánta, hogy mindenki ajánlja fel magát Szeplőtelen Szívének és engeszteljen vele egyesülten.

Nézzük meg mi történt a kis olasz városkában Schio-ban:

1985  március 25-én  Pietrio Renato Baron, aki a schio-i Szent Mártom templomocska gondnoka volt már diák kora óta, néhány elintézni való miatt betért a templomba. Miután elintézte az ügyeit, még letérdelt imádkozni a Rózsafüzér Madonna szobra előtt amely megelevenedett és így vették kezdetüket a San Martino-i jelenések. Ezen a napon történt az első Szűzanya jelenés. 1985 április 3-tól az Istenanya üzeneteket bízott Renatora, és felkérte őt, hogy írja le azokat, hogy az egész világ tudomást szerezzen róluk. Kezdetben, több hónapon keresztül a Szent Márton templomban jelent meg a Madonna. Máskor  Renato lakásán, a Cenacolo kriptájában, a Monte de Cristo-n… A jelenésnek nem volt állandó, határozott időpontja, de gyakran jelent meg este 8 után.

1985 november 28-án maga a Madonna mondta meg, hogyan szólítsák:

„Én a Szeretet Királynője vagyok. Amikor szeretitek egymást, az Atya közelében vagytok. Szeretet és felebaráti szeretet! Imádkozzatok szakadatlanul! A világon keresztül vezető utatokon fáradhatatlanul hirdessétek Isten Országát. Ha megmentetek egy testvért magatokat mentitek meg. Szeressetek, és titeket is szeretni fognak. Én nem hagylak el benneteket. Megáldalak titeket.”

Ha elakarjuk érni a magunk és a világ megtérését, egész szívünkkel rá kell bíznunk magunkat a Szűzanyára, akit az Atya azért küldött, hogy a Sátán elnyomásából megmentsen. 1986 január 2-án a Szűzanya lediktálta Renatonal a felajánlási imát is.

San Martino di Schio-ban, Mária  többször is kéri, Renato Baron-on keresztül, hogy szenteljük magunkat az Ő Szeplőtelen Szívének. Már 1988-tók kezdődően ünnepélyes odaszentelések  történnek, miután a jelentkezők kellő  módon felkészülnek rá.

Montforti Grignon Szent Lajos , a Tökéletes Mária-tisztelet c. könyvében (227-228.cikkely), ajánlata szerint az odaszentelésre való felkészülés 33 napig tart. A lelkigyakorlat harminchárom napra szóló szövegei a Katolikus Egyház Katekizmusából valók, a Szeretet Királynője üzeneteiből, melyeket San Martino-ban adott, Montforti Grignon Szent Lajos írásaiból és Kempis Tamás  neve alatt ránk maradt Krisztus követéséből.

A Szeretet Királynője 1985 március 25 és  2004 augusztus 15. között számtalan  üzenetet adott Renato Baron-nak.

A Szeretet Királynője kérésére két nagyon fontos egyesületet alakított. Az egyik a „Szeretet Műve” , mely a Schio-ban történt jelenések során említésre került mindenféle karitatív munka keresztülvitelére  volt létrehozva. A Második „ A Szeretet Királynője Máriás Mozgalom”, azok egyesülete akiket Mária hívott meg, hogy felrázzák és az Atyához vezessék a világot.  Ebből a mozgalomból ered az Égi kívánságoknak megfelelően az úgynevezett Szeretet Műve, hogy rajta keresztül az isteni és felebaráti szeretet egyaránt megvalósuljon a világban. Ez a fiatal mozgalom kiterjedt több országba és több mint  25 000 hívő csatlakozott hozzá, akik  San Martino-ban tették meg felajánlásukat.

A Máriának való felajánlás nem egy szöveg elmondásában áll, hanem teljes életünk megújításában, kezdete egy új úton történő haladásnak, ami nem más mint az Evangélium igazi útja.

Grignon Szent Lajos a felajánlásban a megújított keresztény elkötelezettséget látja, vagyis a keresztségi fogadalom megújítását.

A Szűzanyának szentelteknek szóló néhány ígéret:

„ Drága gyermekeim, segítségemet oly mértékben kapjátok meg, amilyen mértékben rám bízzátok magatokat. Anyai oltalmamat adom mindazoknak akik nekem szentelik magukat. A legnehezebb pillanatokban is velem lesztek, örökké tartó boldogsággá változtatom szívetek gyötrelmeit. Mindazok akik rám bízzák magukat, beérkeznek az életszentség kikötőjébe, tanítványaimmá lesznek és segítenek nekem a világ megmentésében. Szenteljétek magatokat Szeplőtelen Szívemnek és eljuttok az életszentségre. Az Úr kegyelme viszi ezt végbe…Velem maradva nem fogtok többé visszatérni a veszélyes útra, erről biztosítalak titeket!...Távol tartalak a pokol tűzétől, és nem hagylak el titeket mindaddig, míg a Mennyországba  be nem léptek velem! …Megígérem nektek, hogy életetek utolsó pillanatában én fogadlak titeket, és elkísérlek, hogy az Atya elfogadjon titeket! ..Vigyetek otthonaitokban, hogy megáldjam szeretteiteket és oltalmazzam a családjaitokat!  IGEN-etek kimondásával tiétek lesz az üdvösség!

Magyarországon is nagyon sokan odaszentelték önmagukat a Szűzanya Szeplőtelen Szívének már  2004 júliusától kezdődően. A váci Szent Anna Templomban történt idén is ez a csodálatos odaszentelődési   ünnepség, március 25-én, az első  Schio-i jelenés évfordulóján. Szentségimádás, Szentmise, Önfelajánlás a Mária Szeplőtelen Szívének, Szövetségkötés az Őrangyallal és az összes  szentangyalokkal. Az Egyház megmentése az angyalok segítségével történik. Sokféle feladat, küldetés van, amit az ember kap. Az szükségük van rá, hogy az emberekkel együtt dolgozzanak az emberekért. Az ember szabad akaratú lény, az angyalokkal való együtt munkálkodásra szükség e van, csak ezzel együtt lesz  meg a végcél. Az tud együtt dolgozni az angyallal, aki szövetséget kötött veleA tudatos és akart együtt dolgozás a Szent Angyalok Művében történik. A Szentszék  2008 november 7-én elismerte a Szent Angyalok Művét az egész világon és a Szent Kereszt Rend  testvéreinek vezetésére bízta. A Szent Kereszt Rendet 2002-ben ismerte el az Egyház.(Forrás: Angyal imakönyv, Jánossy Gábor)

Az „Önfelajánlási fogadalom” letétele és a Szövetségkötés az angyalokkal, az udvaron elhelyezett Szűzanya-szobornál történt.  Rengeteg ember, rengeteg kegyelem.

Befejezésül :

„Hívsz és indulni kell, Küldesz és menni kell Szolgálni és tenni kell. SZERETETED parancsa Szívünkben énekel. Nyomodban új meg új Tanítvány indul el, Szolgálni mint a FÉNY, Ízt adni, mint a só. Hogy bennünk is Te szolgálj, Őbennük is Te légy Élő, hatalmas, jelenvaló.” ( Szolgálni, mint a fény, Túrmezei Erzsébet)

Mekkora ajándék !   Tiéd vagyunk Mária a Szeretet és a Fény Királynője !

                                                                         ÁLLJUNK MEG EGY KICSIT !

A Szűzanya keresi azokat a választottakat, akiket Ő egészen magáénak akar tudni, akiket Ő a jó Istentől kér el, akik Isten kegyelméből születtek. NAGY DOLOG AZ, ha a Szűzanya szeme valakin megakad, ha a Szíve valaki felé jobban kitágul !

                                CSATLAKOZZATOK TI IS MÉG MIELŐTT KÉSŐ LENNE ! A SZŰZANYA SÜRGET !

„Eljött az idő, mikor éjjel-nappal kell imádkozni. Jöjjetek drága gyermekeim e helyre, ahol sok kegyelmet kaptok. Ne féljetek semmitől, mert a Sátán nem tud ártani, ha fel vagytok fegyverkezve az imádság fegyverével. (Szőkefalva ,2003. 02. 22)

„Drága gyermekeim! Ajánljátok fel magatokat az én Szent Fiam legszentebb Szívének, és az én Szeplőtelen Szívemnek!” (Szőkefalva, 2004. 02. 26)

„Ha nem tartjátok meg üzeneteimet el fogtok veszni” (Szőkefalva, 2002. 06. 17).

„ Hagyjátok, hogy hatoljon be a szívetekbe a  SZERETET és a FÉNY SUGARA !” ( Szőkefalva, 2000.06.17)

Lehet-e ennél nagyobb kegyelem, mint  felajánlani önmagad a  Szűzanyának, a Szeretet és a Fény Királynőjének? Az életben a két legfontosabb dolog a FÉNY és a SZERETET ! Fény és szeretet nélkül nincs élet…

Lehet-e ennél nagyobb ajándék,  mint szövetséget  kötni  az Ég összes  Szentangyalaival?

Jelentkezzetek:

Vári Gabriella

Te:+40 754 457 545

E-mail:gabriella.vari@gmail.com

Share this Post: Facebook Twitter Pinterest Google Plus StumbleUpon Reddit RSS Email

Related Posts

Leave a Comment

A következő HTML tag-ek és tulajdonságok használata engedélyezett: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>