Beszámoló a Szőkefalvi Évfordulóról

Beszámoló a Szőkefalvi Évfordulóról

” HIT  és ÉSZ”-  olyan mint  a galamb két szárnya , – írta II János Pál pápa – ez emeli fel az embert a magasságokba”.

Számtalan példa van a tudományban mint, hogy a valódi tudáshoz valódi hit párosul. Egyre inkább nyílván való, hogy a tudás  ellentéte nem a  hit hanem a tudatlanság és a hit ellentéte nem e tudás, hanem a hitetlenség.

Sík Sándor fogalmazta meg gyönyörűen:

“Sokféle út vezet Istenhez. Az emberi szellemek voltaképpen minden ösvénye abba torkollik, aki az Első és a Végső”

Egyik ilyen út, mely Istenhez vezet a zarándoklat! A zarándoklat megerősíti az ember életét, jó akaratát, természetét, egészségét. Sokan azt mondják, hogy szeretnék elmenni egyszer egy zarándokútra…. Vegyük ki a szótárunkból azt, hogy szeretnék, és használjuk inkább azt , hogy akarok. A szeretnék azt jelenti, hogy nem vállaljuk a felelőséget mulasztásainkért, vagy igazoljuk önmagunkat,kimagyarázzuk, hogy miért nem.

JÉZUS Krisztus azt AKARJA,  nem “SZERETNÉ”, hogy legyünk végre felnőtt emberek!

A Szentírásban nem használják sehol azt, hogy szeretném, csak azt, hogy AKAROM. Akarjunk végre áldozatot, illetve ajándékot adni Istennek !! Akarjunk végre hinni a Tenger Csillagának, a Megváltónk Anyjának, a Szűz Máriának,a Szűznek és az Anyának !!

Mária azt mondta Szőkefalván, hogy “Nem azért jöttem,hogy megijesszelek titeket, hanem, hogy megtérjetek” ( 1999. június 17, 5 óra )

Kevesen tudnak valamit Szőkefalváról. Azt, hogy Szőkefalva az 1848-as magyar szabadságharcban történelmi dicső nemzeti esemény színhelye volt. Az  Országos  Hadtörténelmi  Levéltár dokumentálja, hogy 1849 január 17-e a győzelmes szőkefalvi szabadságharc időpontja.

A Mária -Jelenés megmaradt az év minden hónapjának 17-éje, Szőkefalva Kedves Mennyei Asszonyának kérése az év minden hónapjának 17-i engesztelésére.

Így hát ITT Szőkefalván a Szűzanya Fényében találkozott a földi és a mennyei naptár 17-ikéje.

Örvendetes, hogy nemcsak a zarándok hívek jönnek Szőkefalvára, hanem sok  pap az egyházmegyéből. Vannak közöttük  római katolikusok, görög katolikusok  és ortodoxok.  Habár a Jó Istennél nincs megosztás, egység van és szeretet.

Mindegy, hogy milyen valláshoz tartozunk. A vallásokat az emberek csinálták. Viszont amit üzen a Szűzanya nekünk azt meg kell tennünk, mert ha egyházi jóváhagyásra várunk az nem tesz jó szolgálatot az ügynek. A Szűzanya- Tisztelet mindenkinek saját ügye a családban.

“Aki megfogja  Istenanyai Szeplőtelen Szent Kezét, örökre együtt marad vele. Azt is kell tudni, hogy Istenanyai tiszteletünk hiányos, nem tökéletes. Ha annyira megtisztelt bennünket a Szűzanya, hogy eljött hozzánk Erdélybe a mi időnkben és megmondta mit kell tennünk, hogy el ne vesszünk, akkor meg kell indulnunk és azt kell tennünk amit a Mennyei Édesanyánk kér, mert az Úr Jézus is azt mondta kortársainak, ami máig is érvényes, hogy:  Sok igaz ember szerette volna látni amit ti láttatok és nem láthatta “

( Antal Péter,  gyimesbükki zarándok )

A rettentő hőség sem riasztotta el a zarándokokat ez alkalommal sem. Akit meghívott a  Fény Királynője, az mindenki itt volt. Szük volt a  utca az autóbuszoknak. Már 16-án érkeztek Magyarországról, Moldvából és a távolabbi megyékből az emberek, hogy  megköszönjék a szőkefalvi Miasszonyunknak azokat a kegyelmeket melyeket az elmúlt egy évben árasztott családjaikra. Itt voltak akik úgy döntöttek, hogy közösen imádják és vezekelnek a Szentháromságért, a Második Személyen keresztül, aki az Eukarisztia misztikus leple alatt jelen van e világban. Véleményem szerint lelki életünknek pillérei nem csupán az ima, a szentáldozás és a felebaráti szeretet, hanem különleges barátunknak kell tekinteni a Szűzanyát  és az Ő Szent Fiát.

Hitünk mellett hűséggel kell kitartani mindenféle “sárkánnyal” szemben. Egy Valaki mindig erősebb mint a nehézségek, támadások és kisértések. Ez a Valaki Jézus Krisztus.

Délelőtt 11 órakor román nyelven tartották a Szentmisét, aztán programszerinti  engesztelések következtek addig a pillanatig amíg a vetítővásznon megjelentek az utólsó Mária-Jelenés megörökített pillanatai. Kegyelemteljes pillanatok voltak . Volt aki térdre borult, volt aki némán állva idézte fel a 2005, június 17. pillanatokat. Láttuk Rózsikát amint megpillantja a Fényt amely leírhatatlan boldogsággal tölti be egész lényét….

“Terjesszétek az én Fényemet- mondotta a Szűzanya Braziliában, 1995. november 15.én, – megvigasztaljátok Szívem  fájdalmát és könnyeim mosollyá változnak”

Ez a Fény és ez a mosoly van a látnoknő arcán is mikor beszélget a Szűzanyával. A jelenés idején a Szűzanyával az egyidejűleg több szinten való érintkezést, problématisztázást, a kérdésekre válaszolást teszi lehetővé a földi fényen túli Mennyei Fény a nyelvi érintkezésben”( Molnár Gyula, mariológus).

A délutáni Szentmisét Ft.Darvas-Kozma József, a csíkszeredai Millenium templom plébánosa celebrálta.

Tanuságtételei könnyekre fakasztotta  a zarándokok java részét. Beszédében felidézte a Jelenések  azon pillanatait  amikor a Szűzanya, a mindnyájunk Égi Édesanyja közbenjárására megoldódtak a lehetetlennek tűnő problémák.

Hallgassák  meg  a Ft. Darvas -Kozma  József plébános első tanuságtételét:

A Szentmise után elénekelték a  Rózsikának írt Szőkefalvi Himnuszt és az újonnan született Fény Királynője Himnuszt. Mindkettőt a gyimesbükki zarándoktestvérünk  Antal Ibolya írta. Isten fizesse  meg !

Letöltés

Mint ahogy  az utolsó jelenéskor, 2005 június 17-én megigérte a Szűzanya, hogy “Minden év június hónapjában kegyelmeket árasztok ki itt” így történt most is. Évforduló elött pár nappal, este 11 óra körül  a falu lakói különös égi jelenségnek lehettek tanúi. Közelebbről közöljük a hiteles tanuságtételeket.

Az évfordulón elhangzott Szentmisét, élőben közvetítette a Mária Rádió, hogy  az egész világba  eljuthasson az éter hullámain keresztűl a Fény Királynőjének üzenete:

“Ne féljetek drága gyermekeim, mert én veletek vagyok mindennap és minden percben”

Zakariás Imre beszámolója:  Letöltés

Share this Post: Facebook Twitter Pinterest Google Plus StumbleUpon Reddit RSS Email

Related Posts

Leave a Comment

A következő HTML tag-ek és tulajdonságok használata engedélyezett: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>