2013-2014 – A PLÉBÁNIÁK ÉVE az egyházban

2013-2014 – A PLÉBÁNIÁK ÉVE az egyházban

Krisztus Király ünnepével lezárult a Hit éve és kezdetét vette az új liturgikus év, amely a plébániát célozza meg.

Ebben az egyházi évben, “A plébániák évében“, elsősorban meg kell értenünk, hogy mit is jelent a  plébánia.

A régi Egyházi Törvénykönyv 216.kánonja szerint “A plébánia a legkisebb önálló, területileg meghatározott lelkipásztori és egyházi-igazgatósági egység, melynek élén a plébános áll.”

EZ MA MÁR GYÖKERESEN MEGVÁLTOZOTT !

A  II Vatikáni Zsinat óta másképp fogalmazódik meg a plébániai lelkipásztorkodás célja. ” A lelkipásztorkodás nem szorítkozhat csupán arra, hogy a hívekkel egyénenként törődjék…ki kell terjednie arra is, hogy kialakítsa a valódi krisztusi Közösséget” ( Presbiterorum ordinis 6). A plébánia olyan ház, melynek nyitva állnak kapui, készen mindenki szolgálatára, vagy ahogy XXIII János pápa szerette mondani: olyan mint a falú kútja, melynél minden szomjas ember megfordul, felüdül”.

II János Pál pápa, a “különböző lelkiségi  mozgalmakkal, egyesületekkel és csoportokkal való együttműködésrehívja meg a plébániákat.

A lelkipásztornak ” hivatali karizmájából kifolyólag szorgalmaznia, támogatnia kell egyházközségében minden fajta katolikusközösségi megnyilvánulást, és ápolnia kell azok között a kapcsolatot, az egységet. ( A gyulafehérvári főegyházmegye Zsinati könyvének vonatkozó javaslatai és rendelkezései)

Az  Egyháztörvénykönyv szerint a plébánia vezetője a plébános, vezetésben a világi hívek képviselete is részt vesz.

Ennek legáltalánosabb megvalósítása az egyháztanács, tagjai olyan krisztushívők, akik keresztény magatartásukkal a többi hívő megbecsülését élvezik.( !!!!)

Az egyháztanácsosok a következő esküvel kötelezik el magukat :

“Én…….esküszöm a Mindenható Istenre a  boldogságos Szűz Máriára és Isten minden szentjére, hogy  mint a…… ….plébánia  egyháztanácsának tagja, életemmel és munkámmal egyházunk javát akarom előmozdítani, lelki és anyagi érdekeit legjobb lelkiismeretem szerint szolgálni, reám bízott vagyonát, hűségesen kezelni. Isten engem úgy segéljen !  Kérem ehhez az Úr Jézus kegyelmét, templomunk védőszentjének pártfogását, a hívek áldozatos támogatását, és Isten áldását.”

Bár csak misére járnának az is néha elegendő lenne….de sok helyen nem így müködik, sajnos.

Érdemes rászánni valamennyi időt, és TV-nézés helyett, beleolvasni  a  Gyulafehérvári Főegyházmegye  2013-2014 – es  Pasztorális Tervébe, mert nagyon sok mindent megtudhatunk ebből a 112 oldalas anyagból, amit , lehet ilyen formában és ilyen hitelesen senki nem mondott volna el.

Tovább: Klikkeljen Ide

Bőven van mit csinálni DE…ahogyan ezelött 3 évvel  mondta valaki  Medjugorjéban: MINDEN A PAPTÓL FÜGG”.

AKKOR MÉG NEM ÉRTETTEM !!

Vári Gabriella

Share this Post: Facebook Twitter Pinterest Google Plus StumbleUpon Reddit RSS Email

Related Posts

Leave a Comment

A következő HTML tag-ek és tulajdonságok használata engedélyezett: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>